Hoppa till innehåll

Vårdval/Hälsoval

Vårdvalsmodeller finns i alla landsting i landet, främst inom primärvården. Lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV, ska tillämpas, och bestämmelsen återfinns i 5 § Hälso- och sjukvårdslagen.

Patienter inom landstingen ska själva kunna välja vårdgivare och få möjlighet till fast läkarkontakt, och landstinget får inte begränsa patientens val till något specifikt geografiskt område inom landstinget/regionen.

Alla vårdgivare som uppfyller kraven i vårdvalssystemet ska ha rätt att etablera sig i primärvården med offentlig finansiering. Ersättning och villkor ska vara desamma för alla vårdgivare inom landstingets vårdvalssystem och ersättningen följer patientens val av vårdgivare.

Landstingen ska löpande annonsera om möjligheten att träda in i vårdvalssystemet, och om du vill verka inom ett vårdvalssystem ansöker du om så kallad ”ackreditering” eller ”auktorisation” hos landstinget. Om du som vårdgivare sedan uppfyller villkoren ska landstinget godkänna dig som vårdgivare och därefter tecknas ett avtal mellan dig som vårdgivare och landstinget/regionen. Du får då rätt till ersättning från landstinget för de patienter som listat sig, och du förbinder dig att följa de aktuella villkoren. I vissa landsting/regioner kombineras listningsersättningen med besöksersättningar. I landstinget ska det också finnas ett icke-valsalternativ för patienter som inte har gjort ett aktivt val.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare