Hoppa till innehåll

Om oss

Bild på Styrelsen i SPLF
Styrelsen och kanslisekreteraren i SPLF, fr v: Fredrik Landström, Katarina Johansson, Hannu Määttänen, Eva-Britt Tågsjö, Johnny Gustafsson, Thomas Anderson. Frånvarande: Ulf Zackrisson, Felix Cullin

Föreningens viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska och yrkesmässiga intressen. Vi bedriver upplysnings- och påverkansarbete för läkarinflytande och privat vård inklusive läkarvårdstaxans utveckling, ersättningsetableringar samt bevakning av vårdvalen så att de passar för den småskaliga läkarledda privat drivna vårdens förutsättningar.

Föreningen bevakar och företräder privatläkarnas intressen internt inom läkarförbundet vilket inkluderar centralstyrelsen samt representation i förbundets råd & delegationer. Tillsammans med Läkarförbundet driver vi på för en nationell reform för fast läkarkontakt och ett bevarande av en mångfald av vårdgivare.

Inte medlem än? Bli medlem här.

Om Föreningen

SPLF:s Styrelse

Består av sju medlemmar från olika delar av landet och är verksamma inom olika specialiteter. Vi bedriver upplysnings- och påverkansarbete för läkarinflytande och privat vård inkluderande läkarvårdstaxans utveckling, ersättningsetableringar samt bevakning av vårdvalen så att de passar för den småskaliga läkarledda vårdens förutsättningar.

Styrelsen bevakar och företräder privatläkarnas intressen internt inom läkarförbundet vilket inkluderar förbundsstyrelsen samt representation i förbundets råd & delegationer.

Kansli

Kansliet finns på Läkarförbundet, Villagatan 5 i Stockholm. Här arbetar Johnny Gustafsson som kanslisekreterare. Johnny kan hjälpa dig att få svar på dina frågor, alternativt lotsa dig vidare till rätt instans. Johnny nås på tel. 08 – 790 33 30 eller via e-post på johnny.gustafsson@slf.se

Juriststöd

SPLF har ett tätt samarbete med juristerna på Läkarförbundet. Som medlem har du möjlighet att kontakta läkarförbundets jurister för rådgivning. De lämnar råd till medlemmar som bedriver läkarverksamhet i egen regi, medverkar vid etablering av privatpraktik samt biträder våra medlemmar vid tvister med huvudmännen/Landstingen. De bevakar tillsammans med SPLF:s styrelse läkarvårdstaxan och utvecklingen av den privat drivna vården som en erkänd vårdform genom kontakter med politiker och myndigheter. Genom vårt servicebolag Svensk Privatläkarservice AB finns också ett samarbete med en advokatbyrå dit medlemmar kan hänvisas för hjälp med affärsjuridiska frågor till rabatterad kostnad. Tillsammans hjälper vi medlemmar som är egenföretagare eller Praktikertjänstanslutna i en mängd frågor.

Privatläkarekonomi

Vi bedriver också kursverksamhet runt ekonomi och skattefrågor för företagare, i samarbete med vårt helägda servicebolag Svensk Privatläkarservice AB.

Nyhetsbrev

SPLF:s styrelse håller medlemmarna informerade om aktuella frågor via nyhetsbrevet som skickas per e-mail till medlemmarna minst 6 gånger per år. Nyhetsbreven publiceras också alltid på webben.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare