Hoppa till innehåll
Viktiga frågor
Kvalitetssäkring/Patientsäkerhet/GDPR

Kvalitetssäkring/Patientsäkerhet/GDPR

Vårdgivare och företagare ställs inför alltmer ökade krav på kvalitetsuppföljning av sjukvården med rapportering till landsting och nationella register. I och med GDPR ställs också krav på hur man hanterar personuppgifter.

Kvalprak AB - Ledningssystem för kvalitetssäkring

Svenska Privatläkarföreningen såg redan tidigt behovet av ett kvalificerat ledningssystem för att säkra kvaliteten i den privat sjukvården. Redan 1995 påbörjades ett utvecklingsarbete med att skapa KVALPRAK, ett ledningssystem för privatläkare. År 1997 var många av våra medlemmar aktiva i produkten som byggts upp kring Donabedians metod kring process, struktur och resultat.

År 1997 bolagiserades KVALPRAK och S-SPLF äger numera en del av företaget. Man har fortsatt utvecklingen av nya ledningssystem med produkter som t ex KVALPRAK 2000 och KVALRAK WEB som är helt digitala, och man har även utvecklat KIV(Kvalitet i Vården), som omfattar all personal på en klinik.

Under år 2018 har KVALPRAK utvecklat produkterna KVALPRAK FLEX och KIV 8.0, ledningssystem som förutom att kvalitetssäkra även påverkar lönsamhet och konkurrenskraft. Lanseringen av dessa produkter sker under första kvartalet 2019 och syftet är att utveckla ledning samt förenkla administrationen i den privata vården. Båda produkterna omfattar dokumentstyrning, avvikelserapportering, riskanalys, händelseanalys, kvalitetsprotokoll, information och rapporter/statistik. I båda systemen finns också lagar och regler samt mallar för vissa dokument.

KVALPRAK är skapat genom ett samarbete mellan Stor-Stockholms privatläkarförening och en IT-konsult. KVALPRAK AB ägs till 49 % av SSPLF.

Medlemmar i SPLF erbjuds rabatterat pris på KVALPRAK AB:s produkter.

Mer information finns på www.kvalprak.se och www.forumkvalitet.se

Patientsäkerhet

Alla vårdgivare är från och med 2011 skyldiga att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna skall finnas tillgänglig på mottagningen och kunna presenteras för patienter samt respektive landsting/region.

Läs här ett exempel på hur en berättelse skulle kunna se ut(PDF, öppnas i nytt fönster).

Här hittar du en mall för din egen patientsäkerhetsberättelse(Word, öppnas i nytt fönster).

GDPR

För läkare med små mottagningar innebär GDPR inte några stora förändringar. Det finns dock vissa saker även du med en liten mottagning måste tänka på, bland annat hur man hanterar e-post och personuppgifter om anställda. För att förenkla för er har SPLF tagit fram en checklista: 10 Steg som hjälper dig att klara GDPR-anpassningen (PDF, öppnas i nytt fönster).

Om någon utomstående behandlar personuppgifter som du är ansvarig för ska ni upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det skulle till exempel kunna vara om ett annat företag får tillgång till personuppgifter i samband med löneutbetalningar eller i hantering av IT-system. SPLF har skapat en mall för hur ett sådant avtal kan se ut, som du hittar här (word-fil, öppnas i nytt fönster).

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare