fbpx

Momsfrågan debatteras än men risken är stor att det går fel.

Trots våra ansträngningar med bl.a. debattartiklar verkar det trögt med att få en senareläggning av momstillämpningen till stånd.

Jag citerar ur en av dessa artiklar skrivet av experter på moms:

”Vi anser att det finns utrymme att, precis som gällt under många år, fortsätta bedöma den enskilde läkarens tjänster till vårdcentralen som momsfria vårdtjänster. Det behövs varken ny lagstiftning eller nya avgöranden från domstolarna för detta, eftersom det inte skulle stå i strid med vare sig lagstiftningen eller HFD:s avgörande. Det enda som krävs är att Skatteverket backar från sin övertolkning av HFD:s avgörande. På så sätt skulle flera år av rättsprocesser och tillhörande osäkerhet för vårdgivare och fördyring av vården att kunna undvikas.

Vår åsikt stöds inte bara av förarbetena till den svenska momslagen, utan även av tillämpningen av vårdundantaget i andra EU-länder som tillämpar samma regler som vi gör i Sverige. I exempelvis Polen framgår av den nationella momslagens ordalydelse att en läkares tjänster till en vårdcentral är momsfria. Även i Spanien och Tyskland är momsundantaget för vård tillämpligt oavsett mottagare av tjänsten. I Finland har motsvarigheten till HFD dömt i frågan och ansett att tjänster som bestod i att ställa arbetskraft i form av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården till förfogande utgjorde en momsfri vårdtjänst.”

Skatterättsnämnden har fattat fel beslut!

Skatterättsnämnden har nu lämnat förhandsbesked i tre ärenden som prövar den nya vårdmomsen. En oenig nämnd gick på Skatteverkets linje, som innebär att vårdcentraler och äldreboenden ska betala moms på inhyrning av legitimerad vårdpersonal.

Två av ärendena hos Skatterättsnämnden rörde läkare verksamma som egenföretagare hos andra vårdgivare och ett ärende rörde en situation där ett företag ansvarar för sjuksköterskeinsatserna på ett annat vårdföretags äldreboende. Skatterättsnämnden gick på Skatteverkets linje i alla tre ärenden, men nämndens experter var oeniga i beslutet. Denna oenighet tydliggör hur svårtolkad frågan är.

Förhandsbesked hos Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen. Sannolikt väntar en fortsatt rättslig prövning. Ärendena skulle kunna prövas ändå upp till EU-domstolen då till exempel Finland gör en helt annan tolkning. Där är inhyrd sjukvårdspersonal undantagen moms.

Det står Skatteverket fritt att skjuta på tillämpningen av den nya vårdmomsen som annars börjar gälla den 1 juli i år. Den privat drivna sjukvården och omsorgen tvingas till stora omställningar. Effekterna riskerar på sikt att bli minskat vårdutbud och till och med nedläggningar eller konkurser, vilket påverkar patienterna.

Nu måste regering och riksdag ta politiskt ansvar och ändra lagen så att sjukvårdspersonal kan jobba i vården, utan extra kostnader i form av moms!

SPLF jobbar vidare för att försöka skjuta fram verkställigheten. Om det inte går försöker vi påverka politikerna att ändra lagen.

Förberedelse på det värsta är nödvändig

Tyvärr måste vi även konstatera att det är stor risk att den nya momstolkningen kommer att gälla från 1:a juli. Det är hög tid för de företagare som ännu inte förberett sig på detta att kontakta sin revisor, skattekonsult eller skattejurist för att rådgöra om hur man ska hantera detta i sommar.

Följ även frågan på Vårdföretagarnas hemsida samt på vår hemsida. I den här frågan är vi och
Vårdföretagarna helt eniga och arbetar sida vid sida.

Ta del av förhandsbeskeden från Skatterättsnämndens webb via länkarna nedan.

Sven Söderberg

Ordförande Svenska Privatläkarföreningen

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.