Hoppa till innehåll

Stockholms Privatläkarservice AB

Servicebolaget bildades av Stor-Stockholms Privatläkarförening 2007. Målet är att föreningens medlemmar via bolaget skall vara representerade i de olika projekt där privata vårdgivare möter landstinget. Bolaget representerar sålunda privatläkarna vid möten med t ex landstingsadministrationen och, landstingets politiker.

Bolaget har som uppdrag att bedriva intressebevakning, rådgivning, förhandlingsverksamhet, utarbetande av skrifter, rapporter och annan information för de professionsägda läkarbolagen.

Bolaget har under åren träffat landstinget vid 40-50 tillfällen Vid samtliga tillfällen framförs alltid de privata specialistläkarnas syn på vården.

Stor-Stockholms Privatläkarservice AB och Svensk Privatläkarservice AB

Stor-Stockholms Privatläkarservice AB bevakar de privat verksamma specialisternas intressen i Stockholm. Ungefär hälften av de privat verksamma specialisterna finns i Stockholm.

Många frågor kring den privata vården t ex Lagen om Läkarvårdsersättning= Taxan är en nationell fråga och bevakas av Svensk Privatläkarservice AB.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare