Hoppa till innehåll

Vårdval

Vårdvalsreformen infördes 2007 och har nu varit i kraft i 13 år. I Region Stockholm har vi 49 vårdavtalsområden (januari 2020). Vårdvalet är utformat så att det gynnar den större företagsformen framför småföretag och enmansbolag. Allt efter vårdvalen revideras ingår numera i de nya föreskrifterna att det måste vara 2 eller fler läkare tillsammans i vårdvalsverksamheten.

Ersättningen inom vårdvalet har från början varit 30 % lägre är Landstingssjukhusens DRG-ersättning. Det har inte har skett någon indexreglering av ersättningen. På tio år har Landstingsprisindex ökat med 30% därav följer att ersättningen nu släpar efter med 60 %. Många företag har svårt att få det gå runt och har mycket små marginaler.

De senaste revisionerna har varit inom gynekologi, ortopedi och handkirurgi.

Dispens från tvåläkarkravet

Styrelsen har genom intensiva påtryckningar och hårt arbete tillsammans med enskilda kollegors insatser i förhandlingar med Region Stockholm lyckats erhålla dispens i 4 år från tvåläkarkravet. Detta gick igenom 4 juni 2019 och berörde minst 20 enläkarmottagningar i Stockholm.

Revidering Vårdval gynekologi

Efter beslut om nytt Förfrågningsunderlag för Vårdval Gynekologi som skulle träda i kraft 1/3 – 2020 protesterade gynekologer och referensgruppen som inte alls hade fått gehör för sina synpunkter under arbetet med revidering av Förfrågningsunderlaget. Bl.a. hade ett beslut tagits om att all tilläggsersättning för medicinsk service nu skulle tas bort helt och hållet. Protesterna ledde till att beslutet sköts upp till mötet m beslutsfattarna i februari, men informationen från det mötet hittills talar för att det inte blir någon förändring.

Revidering Vårdval Ortopedi och handkirurgi

Inom ortopedi kom referensgruppen fram till att även vårdval ortopedi är underfinansierat. Som svar på ett väl underbyggt krav, att mer pengar måste tillföras och öka ersättningen 25 – 30%, svarade förvaltningen att det inte finns några pengar att tillföra. Förvaltningen lade vidare fram ett förslag om att man framöver skall vara minst 4-6 läkare på varje enhet. Det har som konsekvens att de stora företagen tar över hela vårdvalet och småföretagen slås ut.

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare