Hoppa till innehåll

RLPV

RLPV är ett regionalt samverkansorgan mellan landstinget och de privata vårdgivarna.

Under året har styrelsen deltagit i tre möten med HSF och ARV-sektionen utöver en del mailkonversation vid behov. Förvaltningen har löpande informerat om den pågående omorganisationen, om det aktuella budgetläget, om etableringen av den nya Enheten för Kunskapsstyrning, om FVM(Framtida vårdinformationsmiljö), om kommande och reviderade vårdval samt om 10 års erfarenhet med vårdval. Nya avtal om medicinsk service har upphandlats under året och problemet med låga upphandlade priser och dålig kvalité har blivit ett faktum.

Från Styrelsens sida har vi diskuterat följande frågor:

 • Vår oro för att antalet LOL-läkare har halverats på bara något år. Det handlar inte enbart om pensionsavgångar p.g.a. stigande ålder utan även till följd av orimligt stort antal nedlagda mottagningar och svårigheten att få ersättningsetablera.
 • Frågan om ”Heltidskravet” har aktualiserats.
 • Hur går granskningen av en mottagningsverksamhet till?
 • En följetong har varit psykiatrikollegornas problem med ersättning för psykoterapi.
 • Policydokument om bipraktik.
 • Förvaltningens granskning och kritik mot vissa mottagningars hemsidor.
 • ST-utbildning på mottagningar med vårdval.
 • Problem med 1177 för privata vårdgivare.
 • Situationen för vårdval, ersättningsfrågan
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare