Hoppa till innehåll

Storstockholms Privatläkarförening

I ditt medlemskap i Läkarförbundet ingår ett medlemskap i en yrkesförening. Storstockholms Privatläkarförening är en lokalförening i Svenska Privatläkarföreningen, som är en av yrkesföreningarna inom Läkarförbundet.

S-SPLF är Stockholms lokalavdelning i Svenska Privatläkarföreningen, som är en yrkesförening inom Läkarförbundet. Medlemmarna i S-SPLF är privat verksamma specialister inom Stockholms läns landsting. Även specialister som inte längre är yrkesverksamma kan kvarstå som medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska och yrkesmässiga intressen. Vi bedriver upplysnings- och påverkansarbete för läkarinflytande och privat vård inklusive läkarvårdstaxans utveckling, ersättningsetableringar samt bevakning av vårdvalen så att de passar för den småskaliga läkarledda privat drivna vårdens förutsättningar.

Föreningens mål och syfte är att bevaka medlemmarnas intresse inom Läkarförbundet och påverka förbundet så att det bedriver en politik som främjar privat driven specialistvård med professionsägda läkarbolag.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare