Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyhetsbrev S-SPLF våren 2023

Nyhetsbrev S-SPLF våren 2023

Nyhet
Senast uppdaterad:
Stockholms nyhetsbrev

Årsmöte S-SPLF

Årsmötet för S-SPLF hölls som planerat digitalt måndag 30 januari 2023. Protokollet går att läsa här (länk). Årsberättelsen kan ni läsa här (länk).  Styrelseledamöterna ( länk) från 2022 återvaldes.

Medlemsavgifter 2023

Från 2023 så är medlemsavgifterna justerade enligt beslut årsmötet 2022 till två alternativ:

1. S-SPLF 360 kr + Stockholms Privatläkarservice 3750 kr (3000 kr + moms).

2. S-SPLF 3360 kr + Stockholms Privatläkarservice 0 kr.

Vårdval

Styrelsen fortsätter driva frågan om dedikerade möten för att diskutera vårdvalsfrågor med förvaltningen men har fått avslag  med hänvisning till att frågor gällande vårdval dryftas i branschrådsmöten.  En möjlig öppning är att en vårdvalsrepresentant från förvaltningen kommer delta i vårt kommande samverkansmöte.

Utredning av Vårdval

Sjukvårdsförvaltningen  har fått  i uppdrag av den nuvarande politiska majoriteten att genomföra genomgång av befintliga vårdval. Detta ska vara klart i augusti i år. Styrelsen kommer bevaka denna process.

Varje vårdval ”klassificeras” enligt nedan:
Grönt: lämnas oförändrat.
Gult: ” behöver justeras/skruvas på”.
Rött: avskaffas och verksamheten integreras i offentliga vården.

Höjt belopp rättskyddet

Det är nu möjligt att höja Folksams rättskydd till 20 basbelopp mot en årsavgift på 5000kr. Medlemmar måste individuellt ta kontakt med Folksam och begära detta. Se länk ( https://slf.se/privatlakarforeningen/nyheter/hojt-rattsskydd-i-folksams-ansvarsforsakring/). Enligt uppgift hard det varit svårt att få respons denna väg. Pröva då i stället att ringa till Folksam och hänvisa till uppgifterna på SPLF hemsida.

Lokalisering mottagning inom LOL

Mottagningar inom LOL är ej längre bundna till en specifik stadsdel inom Stockholm utan kan flyttas fritt inom länet.

Samverkansmöten med förvaltningen

Styrelsen i S-SPLF har möten med förvaltningen två gånger per termin. Vid dessa förs protokoll. För de som är intresserade så kommer här  (lägg in hyperlänk till dokumentet  Johnny) en länk från det senaste mötet. Där framgår vilka frågor som lyfts och diskuteras från vår och förvaltningens sida.

SPLF fullmäktigemöte

Hölls 1 april. Länk till protokollet kommer finnas via SPLF hemsida

Neurologgranskningen

Neurologer verksamma inom LOL har blivit granskade och som resultat har förvaltningen pausat utbetalning av arvoden. Situationen har uppmärksammats i Läkartidningen och Aftonbladet.

Styrelsen har sedan flera år vid varje samverkansmöte med förvaltningen påpekat olämpligheten av att icke avidentifierade journaler har begärts in vid revisioner. Granskningarna har denna gång gjorts av avidentifierade journalanteckningar. Sekretessen är således förbättrad. Granskningen har gjorts av Helseplan på uppdrag av förvaltningen. Man kan trots allt undra om korrektheten i att journaler hamnar hos en tredje part. Frågan kommer tas upp med förvaltningen.

Oavsett så har det klargjorts efter direkt fråga av oss att spärrade journaler INTE får begäras in av förvaltningen.

Momsfrågan

Vd för Sophiahemmet Peter Seger gav 21 april styrelsen en belysning om var ”sjukvårdsmomsfrågan” står i nuläget. Vårdföretagarna har ånyo uppvaktat Finansdepartementet gällande de svårigheter som vårdmomsen har inneburit.  Bland annat så påverkar den möjligheten att bedriva sjukvård i glesbygd då den omöjliggör naturliga vårdkedjor. Konkreta förslag på lösningar har framförts. Intresset synes dock vara svalt att försöka ändra den nuvarande situationen.


Kontaktperson

  1. Hannu Määttänen
    Ordförande Storstockholms Privatläkarförening

Fler nyheter


Nyhetsbrev SPLF april 2024

Våren har varit svårflörtad, mars och framför allt april har bjudit på överraskningar med både snö och låga temperaturer i hela landet. Det förefaller dock i skrivandets stund som riktig vårvärme kommer, åtminstone här nere i söder, så förhoppningsvis är …
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Mars 2024

Januari och februari har varit stabilt kalla och ogästvänliga, snö i vissa delar och iskallt regn samt hård blåst på andra ställen, men ändå är temperaturer på västkusten och i Skåne som vid en meteorologisk vår. Så rent statistiskt så …
Nyhetsbrev

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare