Hoppa till innehåll

En ny basgrupp för ST i arbetsmedicin startar mars 2023

Syftet är att ST-läkare ska få fördjupad kunskap om centrala områden av relevans för arbetsområdet utveckla yrkesrollen som läkare inom företagshälsovård och på klinik ett brett kollegialt nätverk
Nyhet

En ny basgrupp för ST i arbetsmedicin startar mars 2023

Syftet är att ST-läkare ska få

  • fördjupad kunskap om centrala områden av relevans för arbetsområdet
  • utveckla yrkesrollen som läkare inom företagshälsovård och på klinik
  • ett brett kollegialt nätverk

Deltagarna träffas via zoom en fredagseftermiddag i månaden under två års tid. Vid varje möte engageras gästföreläsare med hög kompetens inom dagens tema. Diskussion i smågrupp är ett återkommande moment. Mellan dessa möten förutsätts inläsning av studiematerial och genomförande av inlämningsuppgifter. Tre internat ingår också under basgruppstiden.
Webformulär för intresseanmälan senast 221115:

http://www.amm.se/utbildningar/basgrupp-3-for-st-i-arbetsmedicin/

Under basgruppsperioden finns också tillfälle att delta i tre Intensivveckor på AMM-klinik, med tema Luftvägssjukdomar och kemisk exponering, Ergonomi och vibrationer samt Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Tonvikten under intensivveckorna, som också innehåller upprepade arbetsplatsbesök, ligger på exponeringsbedömning, riskbedömning och grupperspektiv.


Fler nyheterSvenska Företagsläkarföreningen på Fullmäktige 2023

Under Läkarförbundets fullmäktige idag har SFLFs motioner om MLA-rollen samt att företagsläkare bör anlitas vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa hos läkare behandlats. Tyvärr bifölls inte någon av motionerna, men frågorna väckte…

Arbetsförmågeutredning för arbetsmedicinare

Svenska företagsläkarföreningens styrelse har arbetat fram ett dokument med konkreta råd om arbetsförmågeutredningar för arbetsmedicinare. Det är ett fristående komplement till Företagshälsans guide om arbetsförmåga som gavs ut av branschföreningen Sveriges Företagshälsor i november 2021.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare