Hoppa till innehåll
Kalender
Sjukhusläkarna i Almedalen

Sjukhusläkarna i Almedalen

Sjukhusläkarna arrangerar tre seminarier under Almedalsveckan i Visby. Ämnena är restnoteringar, styrning och ledarskap, samt lösningar på vårdplatsbristen med fokus på hur vi kan frigöra resurser till kärnverksamheten.

Onsdag 28 juni kl 11.00-11.50
Läkemedel – tyvärr slut i lagret. Vad kan vi göra åt detta?

Den bristande tillgången på viktiga mediciner är en stor utmaning inom sjukvården. Hur ska vi se till att det finns lämpliga läkemedel tillgängliga och att de används på rätt sätt? Vad kan/bör vi göra här och nu, samt på längre sikt?

Medarrangör: Sveriges industriläkarförening.

Seminariet livesänds på Facebook. Håll utkik på vår Facebook-sida när det är dags eller boka in det här.

Torsdag 29 juni kl 09.50-10.40
Styrning och ledarskap i vården – vad bör Sverige lära av andra nordiska länder?
De nordiska länderna har olika system för styrningen och organiseringen av hälso- och sjukvården. Samtidigt finns det skillnader i vilka roller läkare får i olika styrmodeller. I detta panelsamtal ska vi diskutera styrning och hur vi kan ta vara på läkares kompetens i ledningsfunktioner, med särskilt intresse för vilka konkreta exempel från våra grannländer som vi bör lära av.

Medarrangör: Sveriges läkarförbunds chefsförening.

Seminariet livesänds på Facebook. Håll utkik på vår Facebook-sida när det är dags eller boka in det här.

Torsdag 29 juni kl 11.00-11.50
Ständig vårdplatsbrist – men vårdpersonalens tid ägnas alltför ofta åt onödig administration
Sverige ligger i botten i Europa vad gäller antalet bemannade vårdplatser. Vårdplatsbristen är ett hot mot både patientsäkerheten och arbetsmiljön. Detta seminarium ska fokusera på hur vi i svensk sjukvård kan råda bot på vårdplatsbristen och utmaningarna i vården, med särskilt fokus på hur vi kan nå framsteg genom att använda resurser och kompetens på ett bättre sätt än idag.

Seminariet livesänds på Facebook. Håll utkik på vår Facebook-sida när det är dags eller boka in det här.

Föreningen har sju styrelseledamöter på plats i Visby under veckan. Här hittar du en presentation av dem, samt kontaktuppgifter.


Mer i kalendern

17
okt

Representantskap

Sjukhusläkarnas Representantskap, eller Repskapet som det ofta kallas, är ett rådgivande organ inom Sjukhusläkarna. Varje lokalavdelning utser sina representanter (ofta två) …

Läs mer

13
mar

Fullmäktigemöte

Välkommen till Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2025! Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta frågor, som ska upptas på föredragningslistan, ska enligt stadgarna ha kommit …

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare