Hoppa till innehåll
Kalender
Sjukhusläkarnas Fullmäktige

Sjukhusläkarnas Fullmäktige

Välkommen till fullmäktigemöte 2023!

Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta frågor, som ska upptas på föredragningslistan, ska enligt stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda senast en månad före mötet, det vill säga senast den 15 februari.

Adress: Sjukhusläkarnas kansli, Box 5610, 114 86 Stockholm eller e-post: wendela.zetterberg@slf.se

Sjukhusläkarnas högsta beslutande organ är fullmäktige som sammanträder en gång per år, senast den 31 mars på kallelse av styrelsen. Fullmäktigedelegaterna utses av föreningens medlemmar vid lokalavdelningarnas årsmöten.


Mer i kalendern

17
okt

Representantskap

Sjukhusläkarnas Representantskap, eller Repskapet som det ofta kallas, är ett rådgivande organ inom Sjukhusläkarna. Varje lokalavdelning utser sina representanter (ofta två) …

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare