Hoppa till innehåll

Ny lag om estetiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Nyhet

Den 1 juli 2021 träder en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.

De nya reglerna innebär bland annat att:

Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO.
Det införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.
Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Läs mer

Länk till lagen, SFS 2021:363

Länk till propositionen, 2020/21:57

 


Fler nyheter


SPKFs årsmöte

För att delta i SPKFs årsmöte 27/8 på distans vänligen logga in på SPKFs hemsida och gå in under rubriken Medlem. Länken till mötet ligger under rubriken Webinar


HTA-rapport angående bröstreduktion

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f84afd51-3130-4d6d-acb8-0e9dbc04372d/HTA-rapport%20Bröstreduktion%20210120%20final%20inkl%20appendix.pdf?a=false&guest=true
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar