Hoppa till innehåll

Forskning

Inom plastikkirurgin behandlas patienter med medfödda eller förvärvade vävnadsdefekter. Exempel är defekter efter tumörkirurgi, kirurgiska komplikationer, trauma och medfödda missbildningar.

Plastikkirurgins utveckling har bland mycket annat möjliggjort framgångsrik behandling av allt större brännskador, mer radikal tumörkirurgi, samt givit oss metoder att rädda patienter med mycket svåra sårläkningskomplikationer efter annan kirurgisk behandling.

Historien har också sett en spridning av plastikkirurgiska metoder till andra mer organspecifika kirurgiska specialiteter, såsom öron-näsa- hals, allmänkirurgi, käkkirurgi med flera i takt med att det plastikkirurgiska spektrumet utvecklats och förändrats. Exempelvis utfördes världens första njurtransplantation av en plastikkirurg, Jospeph E. Murray, [MOU1] som på så sett grundlade den transplantationskirurgiska specialiteten och sedermera belönades med nobelpriset i fysiologi och medicin. Ett annat exempel är behandlingen av sår med negativt tryck, som utvecklats inom plastikkirurgin för att sen spridas till flertalet andra kirurgiska discipliner. Fortsatt plastikkirurgisk forskning och teknikutveckling har således kommit många olika patientgrupper till del.

Den plastikkirurgiska forskningen syftar ytterst till att utvärdera och utveckla de plastikkirurgiska metoderna. Plastikkirurgiska frågeställningar angrips med såväl patientnära klinisk forskning, som experimentell forskning på cell- och vävnadsnivå. Forskningsprojekt drivs dels inom specialiteten och dels i multidisciplinära, tvärprofessionella grupperingar. I translationella projekt hämtas kliniska frågeställningar till experimentell forskning, med målet att utveckla nya terapier som sen kan återföras till patienterna. Forskningen bedrivs framför allt inom den plastikkirurgiska universitetssjukvården vid landets universitetssjukhus.

 

Avhandlingar inom Plastikkirurgi

 

Forskning vid de olika plastikkirurgiska universitetsklinikerna

Göteborgs Universitet/ Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karolinska Insitutetet/Karolinska Sjukhuset

Lunds Universitet/Skånes Universitetssjukhus

Hälsouniversitetet i Linköping/Universitetssjukhuset i Linköping

Umeå Universitet/Norrlands Universitetssjukhus

Uppsala Universitet/Akademiska Sjukhuset

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare