Hoppa till innehåll

Organisationer i vilka SPKF är medlem

Rapporter från organisationer finns under rubriken ”Medlem/Rapporter”

Plastikkirurgin är en liten specialité och Sverige är ett förhållandevis litet land. Det är därför viktigt att ingå, delta och samverka med organisationer som representerar fler medlemmar/plastikkirurger i Norden, Europa och världen som därmed också har mer inflytande i vissa viktiga frågor. På så sätt kan vi göra vår stämma hörd.

 

SPKF är specialitetsförening inom Svenska Läkarförbundet (www.slf.se) och tillika Svenska Läkaresällskapets (www.sls.se) sektion för plastikkirurgi. I egenskap av specialistförening deltar vi även i Svenskt Kirurgiskt Råd (https://www.sls.se/om-oss/organisation/foreningar/ovriga-foreningar/skra/).

 

SPKF har en dotterförening som representerar plastikkirurger verksamma inom den privata, estetiska kirurgin: Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (www.sfep.se). Medlemskap i SFEP sökes separat av SPKF:s medlemmar.

 

SPKF är underförening till och samverkar med ett antal internationella organisationer som representerar plastikkirurger i Norden, Europa och världen:

 

SCAPLAS (Nordiska plastikkirurgiska förening) är den nordiska paraplyorganisationen för plastikkirurgisk vetenskap och utbildning. SCAPLAS håller vetenskapliga möten vartannat år och är huvudansvarig för de gemensamma fyra nordiska ST-kurserna som alla ST-läkare i Norden går under sin specialisttjänstgöring. Medlemmar i SPKF är automatiskt medlemmar i SCAPLAS och SPKF betalar en del av medlemsavgiften till denna förening. SPKF har medlemmar i SCAPLAS styrelse. www.scaplas.org

 

ESPRAS (The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) är den europeiska vetenskapliga paraplyorganisationen för plastikkirurgi. ESPRAS anordnar vetenskapliga möten var fjärde år. Medlemmar i SPKF är automatiskt medlemmar i ESPRAS och SPKF betalar en del av medlemsavgiften till denna förening. SPKF har en nationell delegat i ESPRAS och det finns en skandinavisk representant i styrelsen. https://www.espras.org/

 

UEMS (Union Européenees des Médecins Spécialistes) är EU:s officiella organ för standard för medicinsk specialistutbildning.  Plastikkirurgin utgör en av 43 sektioner: Section of PRAS (Plastic, reconstructive and aesthetic surgery). Medlemmar i SPKF är automatiskt medlemmar i UEMS och SPKF betalar en del av medlemsavgiften till denna förening. SPKF har två medlemmar i section of PRAS. https://www.uems.eu/ . Under UEMS ligger också EBOPAS (European Board of Plastic Reconstrucrive and Aesthetic Surgery). EBOPRAS fastställer riktlinjer och krav samt innehåll för specialistutbildning i plastikkirurgi i Europa. EBOPAS anordnar dessutom europeisk specialistexamen och certifierar utbildningskliniker. SPKF:s delegater i section of PRAS sitter i EBOPAS http://www.ebopras.org/

 

ICOPLAST (International Confederation of Plastic Surgery Societies) är den vetenskapliga världsorganisationen för plastikkirurgi sedan 2016. ICOPLAS ersätter IPRAS, den första världsorganisationen, som grundades av bland annat Uppsalaplastikkirurgen Tord Skoog. Medlemmar i SPKF är automatiskt medlemmar i ICOPLAS och SPKF betalar en del av medlemsavgiften till denna förening. SPKF har en nationell delegat i ICOPLAST. https://www.icoplast.org/

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare