info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Plastikkirurgin är en liten specialité och Sverige är ett förhållandevis litet land. Det är därför viktigt att ingå, delta och samverka med organisationer som representerar fler medlemmar/plastikkirurger i Norden, Europa och världen som därmed också har mer inflytande i vissa viktiga frågor. På så sätt kan vi än dock göra vår stämma hörd.

SPKF är specialitetsförening inom Svenska Läkarförbundet (www.slf.se) och tillika Svenska Läkaresällskapets (www.sls.se) sektion för plastikkirurgi. I egenskap av specialistförening deltar vi även i Svenskt Kirurgiskt Råd (http://www.svenskkirurgi.se/svenskt-kirurgiskt-rad/).

SPKF har en dotterförening som representerar plastikkirurger verksamma inom den privata, estetiska kirurgin: Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (www.sfep.se). Medlemskap i SFEP sökes separat av SPKF:s medlemmar.

SPKF är underförening till och samverkar med ett antal internationella organisationer som representerar plastikkirurger i Norden, Europa och världen:

SCAPLAS (Nordiska plastikkirurgiska förening) är den nordiska paraplyorganisationen för plastikkirurgisk vetenskap och utbildning. SCAPLAS håller vetenskapliga möten vartannat år och är huvudansvarig för de gemensamma fyra nordiska ST-kurserna som alla ST-läkare i Norden går under sin specialisttjänstgöring. Medlemmar i SPKF är automatiskt medlemmar i SCAPLAS och SPKF betalar en del av medlemsavgiften till denna förening. SPKF har medlemmar i SCAPLAS styrelse. www.scaplas.org

ESPRAS (The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) är den europeiska vetenskapliga paraplyorganisationen för plastikkirurgi. ESPRAS anordnar vetenskapliga möten var fjärde år. Medlemmar i SPKF är automatiskt medlemmar i ESPRAS och SPKF betalar en del av medlemsavgiften till denna förening. SPKF har en nationell delegat i ESPRAS och det finns en skandinavisk representant i styrelsen. https://www.espras.org/

UEMS (Union Européenees des Médecins Spécialistes) är EU:s officiella organ för standard för medicinsk specialistutbildning.  Plastikkirurgin utgör en av 43 sektioner: Section of PRAS (Plastic, reconstructive and aesthetic surgery). Medlemmar i SPKF är automatiskt medlemmar i UEMS och SPKF betalar en del av medlemsavgiften till denna förening. SPKF har två medlemmar i section of PRAS. https://www.uems.eu/ . Under UEMS ligger också EBOPAS (European Board of Plastic Reconstrucrive and Aesthetic Surgery). EBOPRAS fastställer riktlinjer och krav samt innehåll för specialistutbildning i plastikkirurgi i Europa. EBOPAS anordnar dessutom europeisk specialistexamen och certifierar utbildningskliniker. SPKF:s delegater i section of PRAS sitter i EBOPAS http://www.ebopras.org/

ICOPLAST (International Confederation of Plastic Surgery Societies) är den vetenskapliga världsorganisationen för plastikkirurgi sedan 2016. ICOPLAS ersätter IPRAS, den första världsorganisationen, som grundades av bland annat Uppsalaplastikkirurgen Tord Skoog. Medlemmar i SPKF är automatiskt medlemmar i ICOPLAS och SPKF betalar en del av medlemsavgiften till denna förening. SPKF har en nationell delegat i ICOPLAST. https://www.icoplast.org/

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem