info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Plastikkirurgin är en specialitet under ständig utveckling, varför kontinuerlig fortbildning är avgörande för att säkerställa fortsatt god plastikkirurgisk kompetens i Sverige. SPKF och dess utbildningskommitté uppmuntrar därför sina medlemmar att aktivt delta i kurser, möten och andra lämpliga utbildningsmoment.

Under ST-läkartiden erbjuds bl.a. fyra nordiska kurser som också är en obligatorisk del av ST-utbildningen. Utöver dessa finns såväl nationella som internationella kurser som lämpar sig både för ST-läkare och specialister. Beträffande specialisters kompetensutveckling har på SPKF:s initiativ en fortbildningspolicy antagits av samtliga kliniker som förbättrar villkoren för fortsatt professionell utveckling.

Årligen inbjuder SPKF professionen också till två möten; ett i samband med kirurgveckan, och ett vårmöte som hålls i Sigtuna. Medan det förra är mer vetenskapligt orienterat är det senare mer av ett forum för klinisk kompetensförbättring och samverkan.

Då plastikkirurgin är en bred och globalt orienterad specialitet, uppmuntras till fortsatt kompetensutveckling genom internationella samarbeten och utbyten. Vi samarbetar därför bl.a. med EURAPS och ICOPLAST för att underlätta för våra medlemmar att hitta lämpliga fellowshippositioner. I samma andaoch i samarbete med EBOPRAS erbjuds också möjlighet till europeisk examination och klinikackreditering.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem