Hoppa till innehåll

Utbildning & Möten

Plastikkirurgin är en specialitet under ständig utveckling, varför kontinuerlig fortbildning är avgörande för att säkerställa fortsatt god plastikkirurgisk kompetens i Sverige. SPKF och dess utbildningskommitté uppmuntrar därför sina medlemmar att aktivt delta i kurser, möten och andra lämpliga utbildningsmoment.

 

Under ST-läkartiden erbjuds bl.a. fyra nordiska kurser som också är en obligatorisk del av ST-utbildningen. Utöver dessa finns såväl nationella som internationella kurser som lämpar sig både för ST-läkare och specialister. Beträffande specialisters kompetensutveckling har på SPKF:s initiativ en fortbildningspolicy antagits av samtliga kliniker som förbättrar villkoren för fortsatt professionell utveckling.

 

Årligen inbjuder SPKF professionen också till två möten; ett i samband med kirurgveckan, och ett vårmöte som hålls i Sigtuna. Medan det förra är mer vetenskapligt orienterat är det senare mer av ett forum för klinisk kompetensförbättring och samverkan.

 

Då plastikkirurgin är en bred och globalt orienterad specialitet, uppmuntras till fortsatt kompetensutveckling genom internationella samarbeten och utbyten. Vi samarbetar därför bl.a. med EURAPS och ICOPLAST för att underlätta för våra medlemmar att hitta lämpliga fellowshippositioner. I samma andaoch i samarbete med EBOPRAS erbjuds också möjlighet till europeisk examination och klinikackreditering.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare