Hoppa till innehåll

Om SPKF

SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING (SPKF) organiserar sedan 1947 Sveriges specialistläkare i plastikkirurgi. Föreningens uppgift är att verka för specialitetens utveckling och medlemmarnas intressen. SPKF arbetar med frågor som rör plastikkirurgisk vård, utbildning och forskning. Föreningen verkar även för att öka allmänhetens kunskaper inom området.

Plastikkirurgi är en specialitet där både tekniska och kreativa färdigheter kombineras. De plastikkirurgiska teknikerna tillämpas vid behandling av såväl medfödda missbildningar som förvärvade vävnadsdefekter orsakade av skador eller tumörer. Plastikkirurger opererar på hela kroppen och samverkar med andra specialister inom den högspecialiserade vården.

SPKF har en dotterförening, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, som verkar för den estetiska plastikkirurgins utveckling.​

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare