info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SPKF:s policy angående vidareutbildning av specialister            181017

 

  • Sammankallande i SPKF:s utbildningskommitté är med stöd från den vetenskapliga sekreteraren fortbildningssamordnare för specialiteten.
  • SPKF rekommenderar att varje plastikkirurgisk universitetsklinik har en namngiven fortbildningsansvarig som aktivt kan delta i specialitetens fortbildningsutveckling på nationell nivå.
  • Alla specialister i plastikkirurgi ska ha tillgång till klinisk, akademisk och professionell fortbildning i adekvat omfattning och innehåll.
  • Tillgång till teoretisk utbildning/kurser för upprätthållande av adekvat kompetens för specialiteten och dess subspecialiteter bedöms finnas internationellt. Sverige är ett för litet land för att det teoretiska fortbildningsbehovet ska kunna fyllas nationellt.
  • SPKF stödjer Läkarförbundets och Svenska Läkaresällskapets syn att varje specialist bör ha en individuell fortbildningsplan och att fortbildningen bör vara systematisk, regelbunden och grundad på behov. Fortbildningsplanen bör följas upp och revideras årligen tillsammans med verksamhetschef/läkarchef.
  • Nya kunskaper som förvärvas vid fortbildning bör spridas på den egna kliniken genom t.ex. föreläsningar/rapporter.
  • I tillägg till internationell teoretisk fortbildning behövs nationella fora där specialister från olika kliniker får möjlighet att träffas och diskutera indikationer, behandlingar, svåra fall etc. Sådana fora är de årliga mötena Kirurgveckan och Vårmötet. SPKF arbetar aktivt för att utveckla programmet så att detta möjliggörs och blir givande för specialister med olika senioritet.
  • Ovan nämnda fora ska också kunna användas som ett slags ”bakjoursskola”, även om specialiteten är för liten för att ett regelrätt bakjourskursprogram ska kunna tillhandahållas i Sverige. Vad som ingår i jouruppdraget varierar också mellan olika kliniker.

Policyn har godkänts av samtliga verksamhetschefer vid universitetsklinikerna inom plastikkirurgi.

För SPKF:s styrelse,

Amar Karalija

Sammankallande för Utbildningskommittén

Daniel Nowinski

Vetenskaplig sekreterare

Emma Hansson

Ordförande

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem