Hoppa till innehåll

Att ansöka om medlemskap

Villkor för att bli medlem

För att kunna ansöka om att bli medlem (ledamot) i Svensk Plastikkirurgisk Förening så måste Du vara specialist i plastikkirurgi eller ST-läkare i plastikkirurgi.

 

Hur gör jag för att ansöka om medlemsskap?

Ur föreningens stadgar §3 framgår att:

Ansökan om ledamotskap skall ske skriftligen till styrelsen senast två veckor före nästkommande föreningsmöte. Till ansökan skall vara fogad kortfattad meritförteckning, kopia på läkarlegitimation och ev specialistlegatimation alternativt intyg från verksamhetschef på universitetsklinik där man genomför sin specialistutbildning i plastikkirurgi, och en rekommendation av minst två ordinarie ledamöter. Styrelsen har att föredra ärendet vid mötet. För inval fordras 2/3 majoritet. Ledamot kan ansöka om medlemskap i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi med rekommendation från två av dess medlemmar.

Ansökan skickas till den fackliga sekreteraren vars kontaktinformation Du finner under fliken Styrelse. 

När föreningen beviljat medlemskap behöver du registrera dig digitalt via SLF.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare