Hoppa till innehåll

ST-utbildning

Beroende på när utbildningen påbörjats kan ST-utbildningen i plastikkirurgi bedrivas enligt olika system, där HSLF-FS 2021:8 är det mest aktuella. Den som påbörjat sin ST innan år 2021 utbildas enligt SOFS 2008:17 alternativt SOFS 2015:2. Här hittar Du Socialstyrelsens dokument för respektive system samt våra utbildningsböcker. Klicka på länkarna så kan du läsa PDF-filerna:

 

 HSLF-FS 2021:8

Utbildningsboken 2021

Föreskrifter ST-utbildning 2021

 

SOFS2015:2

Utbildningsboken 2015

Föreskrifter ST-utbildning 2015

 

SOFS 2008:17

Utbildningsboken 2008

Föreskrifter ST-utbildning 2008

 

ST-grupp

För ST-läkarna finns nu en ST-grupp med  möten via Whatsup, ”ST-läkare Plastikkirurgi”. Om du önskar ansluta till gruppen maila till Rebecca Wiberg och ange ditt mobilnummer.

 

Kurser för ST-läkare:

Nordiska kursprogrammet i plastikkirurgi: www.scaplas.org

SK-kurser: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/utbildning/sk-kurser/

Mikrokurs (exempel): Scandinavian Microsurgery Academy: http://mikrokirurgi.se/

 

 

Lambåkurser (exempel)

 

 

Kurs i akut omhändertagande av brännskador:

ABLS (Acute Burn Life Support)-kurs 

 

Kurser i basal kirurgisk teknik:

Plastikkirurgiskt inriktad basal kirurgisk teknik anordnas av Royal

College of Surgeons (Eng) http://www.rcseng.ac.uk/

KUB-kurser: http://www.svenskkirurgi.se/kub/

 

 

Advanced Educational Courses (AES): http://www.bapras.org.uk/professionals/training-and-education/courses-meetings-and-events

 

 

Royal colleges of surgeons kurser: https://www.rcsed.ac.uk/events-courses, https://www.rcseng.ac.uk/education-and-exams/courses/

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare