Hoppa till innehåll

Julhälsning 2022

Nyhet

Nu äntligen är julhelger här igen. Varje år går tyvärr fortare och fortare. Vi ser tillbaka på ett mycket arbetsamt år. Covid pandemin har minskar i tyngd men den finns kvar och är fortfarande ett gissel för Stockholms sjukvård. När jag skriver denna hälsning så ökar antalet inlagda patienter i Stockholm och är nu drygt 400. Vi får inte glömma att det avlider ungefär 15 personer med Covid i Sverige varje dag. Vaccinationsgraden i Stockholm stiger tyvärr inte heller som vi alla skulle önska oss.

Stockholms sjukvård har gjort fantastiska saker under det gångna året men all framgång bygger på oss som arbetar på golvet. Trycket på våra akutmottagningar har stigit kraftigt och det är vi läkare som får ta ansvaret när det inte fungerar. Jag skulle verkligen önska att regionens vårdcentraler vore bättre bemannade. Där kan vi stoppa många besök som senare kommer till alla våra akutmottagningar. Bra små fungerade mottagningar som våra kollegor driver ute i regionen är bra för att avlasta vården, de är också ofta mycket effektiva. På våra sjukhus är det en kronisk vårdplatsbrist. Det är en mänsklig tragedi att ligga kvar på en överfull akutmottagning. Sedan är det vi läkare som får ta ansvaret om något händer.

Nu har sjukvården haft pandemin i drygt 2,5 år. Utbildning och fortbildning är kraftigt eftersatt. Det måste de styrande börja att förstå. Samtidigt har ledningen nu fått en ny politisk ledning som vi har stora förhoppningar på om vår utbildning och fortbildning. Vi måste hela tiden kunna erbjuda den nyaste kunskapen. Antalet läkare under utbildning måste byggas ut så att det täcker behovet i samhället, men då måste det finnas handledare som kan ge denna utbildning. Detta är ett mycket långsiktigt arbeta som vi inte kan ha en lång paus i. De satsningar som nu görs för att komma i kapp med den uppskjutna vården tar väldigt mycket kraft. Vi behöver få tid för återhämtning och vi måste bli fler. Det går inte att köra slut på alla läkare.

Vi har nu långsamt lärt oss väldigt mycket om covid-19 och hur vi ska skydda oss för smitta. Men nu är det dags att dra lärdomar som vi ska ha användning av i framtiden.

Vården här i Region Stockholm måste vara mer robust och tåla påfrestningar. Vi måste ha en långsiktig planering om det händer något. Vi måste ha lager av utrustning och läkemedel. Just in time är ett begrepp som ska till papperskorgen. Framtida planering och drift av vården ska ske av oss och inte av konsulter.

jag önska er alla

GOD JUL o GOTT NYTT ÅR!

För Stockholms läkarförening
Johan Styrud
Ordförande


Fler nyheter


Pensionsinformation

Den 8 februari var det dags för en uppdatering av pensionsfrågor på Sveriges läkarförbund.Representanter från KPA pensioner och handläggare från regionen informerade om nyheter.Kvällen var mycket välbesökt och det blev…

Nya miljardminus hotar akutsjukhus

Akutsjukhusen i Stockholm slår larm om nya miljardunderskott som bara kan klaras med personalneddragningar under 2023. Detta trots att den nya regionledningen tillfört nya pengar till sjukhusen. I budgeten för nästa…

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare