Två sjukhus delar förstaplats i årets AT-ranking: Hallands sjukhus Varberg och Västerviks lasarett. En god AT kän­ne­tecknas av en god introduktion, bra kollegialt stöd, tillgång till instruktion och att handledningen är prioriterad. Orter där man känner att man kan påverka sin arbetsmiljö hamnar generellt högt i rankingen.

Men AT-platserna är för få, och alldeles för många väntar alldeles för länge. Vad händer nu och varför är det så här?

Delat ansvar för läkares utbildning
Under flera år har nära på hälften av alla som legitimerades i Sverige utbildats i utlandet. Flera regeringar har under 2000-talet utökat läkarutbildningen och nära dubblerat antalet platser på högskolan med syftet att man trygga en nationell kompetensförsörjning.

Efter läkarexamen är det inte staten som bestämmer hur dimensioneringen ser ut, då har istället regionerna haft ansvaret för utbildning av läkarna. Att utöka universitetsutbildningarna har varit relativt enkelt, men att utvidga utbildningstjänsterna i de 21 regionerna har varit betydligt svårare, trots att det funnits ett lagstadgat ansvar. När fler står i kö till samma utbildningstjänst ökar vänte­tiderna. Brist i samordning mellan staten, som ansvarar för platserna på läkarprogrammet, och regionerna som ansvarar för utbildningstjänsterna är grundorsaken till dagens situation.

En graf över väntetid i månader genom de senaste 14 åren.

Väntetider som ökar – värst för utlandsutbildade och läkare över 30 år
Det har lett till ökade väntetider. Mellan 2008 och idag har väntetiden mellan examen och AT ökat med 58 %, och i snitt får en läkare idag vänta 11,14 månader på AT. Väntetiden fördelar sig inte jämnt i läkarkåren utan faktorer som utbildningsland och ålder påverkar. Kvinnor och män under 30 års ålder väntar i snitt 10,5 månader, medan deras äldre kollegor väntar i 12,6 månader (män) respektive 13,5 månader (kvinnor).

…men SYLF har börjat få gehör
SYLF har länge drivit att kortare AT kan bidra till fler AT-platser. Enligt patientsäkerhetsförordningen ska AT vara 18 månader. Många regioner erbjuder trots detta bara 21 månaders AT. De senaste tre åren ser vi dock att regionerna har börjat hörsamma kortare AT som ett sätt att öppna upp fler AT-platser, nu senast i Östergötland som har 18–19 månaders AT. Det är ett viktigt steg på väg, och det är glädjande att se. Dock är effekten marginell med tanke på hur många fler som står i kö för att få påbörja sin väg mot legitimation.

Överenskommelse mellan regeringen och SKR – men ger det effekt?
SYLF har också drivit att om staten har dimensionerat läkarutbildningen på ett sådant sätt att regionerna inte mäktar med, behövs ett finansiellt stöd för att underlätta arbetet. Under våren träffades ett avtal, God och nära vård 2021, mellan regeringen och SKR där riktade stöd ges för ett antal olika områden. I år ingick också frågan om AT som del av det paketet. SKR ska till och med 15 augusti 2021 ha redovisat hur stor ökning av AT-platser som planeras fram till 2024. Tidningen går i tryck innan dess, men en preliminär undersökning som SYLF har gjort visar att trots att behovet är stort, är eventuella uppräkningar endast på marginalen.

Det krävs mer för att lyckas klara utmaningen med fler AT-platser, inte minst när BT också ska införas parallellt. Det har skett en del förändringar i AT-föreskriften som medger att fler kan handleda AT-läkare och att tvånget på ordningen av olika tjänstgöringsavsnitt upp­­luckrats. Det skulle kunna öppna för fler platser. Socialstyrelsen ser över möjligheten att placera AT-läkarna inom fler specialiteter än idag för att möjliggöra fler platser, förutsatt att AT-målen fortfarande kan tillgodoses.

Alla har rätt till en trygg introduktion till läkaryrket
AT ska vara en introduktion till yrket, men 91 % av alla läkare arbetar kliniskt före AT idag. I och med införandet av bastjänstgöring kommer utbildningstrycket på regionerna att öka ännu mer, vilket riskerar att öka väntetiderna ytterligare, något som drabbar både den enskilda läkaren och samhället. SYLF arbetar nu för en högre grad av statlig samordning för att se till att regionerna tar sitt ansvar. •

Läs mer om AT-rankingen 2021
AT-ranking 2021 – hela listan
En reflekterande ledare om årets AT-ranking
Intervju med AT-läkare från de två vinnarsjukhusen

Mer från Moderna Läkare