fbpx
Hoppa till innehåll

Sveriges bästa AT 2021

I år delar Varberg och Västervik på guldmedaljen i AT-rankingen. Moderna läkare möter två AT-läkare, Alfred Luong från Varberg och Emma Almroth från Västervik för att höra hur det är att arbeta på vinnarsjukhusen.
Text: Lovisa Lindmark.
Illustration med två pokaler en för respektive vinnare i årets AT-ranking Varberg och Västervik.
Tema

ALFRED LUONG, VARBERG

Alfred är AT-läkare i Varberg. Sjukhuset har tidigare placerat sig i övre delen av rankingen men tar nu klivet upp på förstaplatsen. Varbergs akutinrikt­ning har hamnat på första plats inom kategorin akutplacering i fjol och även i år får deras akut­inriktning bäst betyg i landet.

”Jag tror att det beror på flera saker, bland annat unga kollegor, bra stöd och högt i tak. Man frågar och man lär sig”, säger Alfred.

Alfred Luong, Hallands sjukhus Varberg.
Alfred Luong, Hallands sjukhus Varberg.


I Varberg har AT-läkarna två akutplaceringar, en i början och en i slutet av sjukhusdelen på sin AT.

”Det är roligt, för första gången när man är på akuten är man inte så duktig och tar inte så många patienter. Andra gången märker man skillnad. Då får man också tillfälle att lära känna de nya AT-läkarna.”

Tvärtemot vad man skulle kunna tro tycker Alfred att det är extra bra stöd på natten.

”Det är jättebra läkare som vi går jour med på natten”. Alfred vill särskilt lyfta fram en av läkarna, Maurice, som blev årets handledare i Halland: ”Han höjer hela akutkliniken.”

Chef som brinner för AT-läkare
Alfred tror att det finns flera faktorer som bidragit till sjukhusets topplacering. Den viktigaste tror han är att de har haft inflytande över och kunnat påverka sin AT.

Ett öppet klimat där man vågar lyfta saker man inte tycker fungerar.

”Om man till exempel inte trivs på en avdelning tar man upp det med chefen som tar det på allvar.” Apropå just chefen, tar Alfred upp bra ledarskap som en annan viktig faktor bakom framgången. ”Chefen brinner för att leda oss och han är hård med att skydda AT-läkarnas rättigheter på de olika klinikerna.” Det har märkts tydligt under det gångna pandemiåret. ”Det har hänt att vi har blivit placerade på covidavdelning, men det har varit frivilligt”, säger Alfred.

Lätt att träffas utanför jobbet
Sammanhållningen brukar vara bra, enligt Alfred. Ofta ses AT-läkarna efter jobbet och badar eller grillar. Det händer att de styr ihop en AW i den gemensamma Facebookgruppen.

”Styr man inte upp något ses man ändå vid havet!”
I vanliga fall anordnar AT-läkarna en fest som främst är till för AT-läkarna, men som all personal på sjukhuset är inbjudna till.

”Det är något som hela sjukhuset ser brukar se fram emot.” Tyvärr har de varit tvungna att ställa in festen i år på grund av pandemin.

Mer strukturerad handledning önskas
Något som Alfred tycker skulle kunna bli bättre är handledningen. Han är nöjd med handledningen på psykiatrin där han träffar sin handledare en gång i veckan.

”Handledarna på psykiatrin är verkligen engagerade.”

På medicin- och kirurgiblocket träffar de sina hand­ledare mer sällan. Dessutom är det större variation på handledarnas engagemang.

”Jag skulle gärna vilja att äldre kollegor var mer samspelta i att handleda”.

EMMA ALMROTH, VÄSTERVIK

Emma gör AT i Västervik, som år efter år hamnar högt upp i rankingen. Några framgångsfaktorer tror hon är välfungerande kliniker och bra stämning.

”Alla är trevliga, öppna och måna om att man ska lära sig”, säger hon och fortsätter ”Har du en fråga kan du stoppa någon i korridoren eller i lunchrummet. Nästan alla tar sig tid att hjälpa till.”

Emma Almroth, Västerviks lasarett.
Emma Almroth, Västerviks lasarett.

100 % känner att de kan påverka sin arbetsmiljö
Något som också bidrar till topplaceringen är goda möjligheter att påverka arbetsmiljön. I Västervik svarar hela 100 % av de tillfrågade att de upplever att de kan påverka sin arbetsmiljö. Emma berättar att de har möjlighet att bestämma hur de lägger upp sina jourer. Dessutom blir de ofta tillfrågade om det är något som ska ändras, både av chefen och av andra kollegor.

"De kollar läget, att man tycker att det funkar. Det skapar ett öppet klimat där man vågar lyfta saker man inte tycker fungerar."

För tidigt att börja gå ensamma nätter redan efter några veckor.

Familjär stämning där alla hjälps åt
Hon tycker sammanhållningen inom AT-gruppen är bra. Det är sju AT-läkare i hennes grupp, men eftersom grupperna blandas med varandra känner hon de flesta AT-läkare på sjukhuset.

”Är det mycket på akuten dyker kollegor upp för att hjälpa till, vilket är fint. Ofta behöver man inte aktivt be om hjälp utan får det ändå”.

Att sjukhuset är litet bidrar även till god sammanhållning generellt inom personalen.

”Det blir en familjär stämning på sjukhuset när mån­ga känner varandra. Det tror jag bidrar till att folk är mer måna om att det blir bra för alla inblandade.”

Hjälpsamma bakjourer
”Stödet från andra kollegor har varit fantastiskt”, säger Emma. Hon berättar att dels har det alltid har funnits någon att fråga, dels har det känts tryggt då bakjourerna har haft bred kompetens och kunskap om det mesta. "Det är sällsynt att de inte kan svara på en fråga." Vidare berättar Emma att det var vanligt att kirurgbakjouren dök in på akuten för att stämma av läget med AT-läkaren som skulle arbeta natt och att de försökte hjälpa till om det var mycket att göra. Förutom stöd i det medicinska har de funnit där som psykologiskt stöd.

"Dörren står öppen om det är något man vill prata om. Det ger en trygghet."

Bäst kan bli bättre
Något Emma skulle vilja förbättra är den schemalagda utbildningen.

”På akuten och i den kliniska vardagen har man lärt sig handlägga olika patientkategorier och olika fall, men de teoretiska utbildningstillfällena skulle jag vilja förbättra.”

Nattjourerna är en del den kliniska placeringen som behöver bli bättre. Trots det goda stödet på kliniken tycker Emma att det var för tidigt att börja gå ensamma nätter redan efter några veckor, för att känna sig redo hade det behövts längre introduktion. •

Läs mer om AT-rankingen 2021
AT-ranking 2021 - hela listan
En reflekterande ledare om årets AT-ranking
Läs Livija Ginters djupare analys av resultaten

Mer från Moderna Läkare

Satsa på ledarskaps-ST!

Ledare Tack vare medicinska framgångar lever vi längre, men vi hinner också bli sjukare innan vi lämnar jordelivet. Patienter vars komplexitet aldrig tidigare skådats radar upp sig på vårdcentraler, akutmottagningar och i avdelningskorridorer. Trots detta är de chefer som leder verksamheterna …

Ordförandeord:

Fackligt Om vi hade levt för 100 år sedan skulle bara 1 av 10 ha fått betalt för att arbeta som läkare. Övriga skulle, om vi hade haft tur, fått boende eller mat av arbetsgivaren. Men bara ibland. Lönen var låg: en …

Läkare – inom industrin

Basfackligt De flesta läkare som arbetar i Sverige är anställda av regionerna, men det kan vara bra att påminnas om att vår arbetsmarknad är bredare än en karriär inom den offentliga sjukvården, medicin-industrin och medicinsk teknik utvecklas ständigt och erbjuder helt …

Regionala samarbeten är framtiden

Lokalfackligt Hur mobiliserar vi oss bäst mot en stor arbetsgivare? I Västra Götaland har SYLF:s lokalavdelningar gått ihop i ett lokalt nätverk för att bli en starkare kraft i regionen.

SYLF 100 år: Så vill SYLF att framtiden ska se ut!

Fackligt SYLF:s femåriga strategi sätter agendan för föreningens arbete framåt. Lönerna ska bli bättre, tiden till specialist ska bli kortare, fler läkare ska ges möjlighet till chefskap och det ska löna sig att forska och undervisa. Dessutom ska SYLF fortsätta att …

På väg mot konstgjorda organ

Tema Fylla ut håligheter efter operation med kroppseget material. Öka tillgången på vävnad för transplantation. Minska mäng­den immundämpande behandling och komplikationer. De potentiella tillämpningarna för framtidens 3D-bio­skriv­ning är många, och möjligheterna svindlande.

Läkaretik på sociala medier (Gör inte bort dig på nätet)

Tema Kluriga patientfall och spännande medicinska diskussioner på nätet kan vara lockande, men ibland svårnavigerade, både när det handlar om lagen och om Läkarförbundets etiska regler. Torsten Mossberg, ordförande för Etik- och Ansvarsrådet (EAR), gör en snabbgenomgång av kluriga situationer på …

En framgångsmedicin

Lokalfackligt Att engagera sig fackligt är både spännande och lärorikt, men att åstadkomma förändring kan kräva tålamod! Jag kommer att tänka på en kursare som apropå livet som småbarnsförälder berättade: ”Nio av tio gånger är det konflikt och bråk, men den …

SYLF Blekinge bevakar ST-kontrakten

Lokalfackligt Det förvaltningsövergripande ST-kontraktet i Reg-ion Blekinge är ett ramverk för ST-läkarens tjänst-göringstid. Redan 2015 genomförde SYLF Blekinge en ST-enkät, där det framkom att ST--läkarna inte fick tillgång till den mängd studietid som ST-kontraktet anger (2-4 h/v). Det framkom då också …