fbpx
Hoppa till innehåll

Vad gör Läkarförbundet mot diskriminering?

Diskriminering är en av alla viktiga frågor läkarförbundet jobbar med. En kylig vinterdag berättar Marie Lav, ombudsman på Sveriges läkarförbund, om arbetet mot diskriminering.
Text: Anna Söderberg
Foto: Julia Borg
Fackligt

Marie Lav är i grunden jurist och har jobbat med arbetsrätt sedan 1990-talet. Diskriminering är något som förekommer i alla delar i samhället, vår sektor är inte förskonad. Sveriges läkarförbund lägger mycket arbete på att informera och arbeta för att förebygga diskriminering.

Hur ser skyddet mot diskriminering ut?
”Diskrimineringslagen innehåller två delar, dels ett förbud mot diskriminering, dels en annan del där arbetsgivare ska förebygga diskriminering och främja en miljö där det inte förekommer. Aktiva åtgärder ansvarar lokalföreningen för. Förbudet mot diskriminering är ett juridiskt ansvar. 

Lokalt behöver vi betona att fackets roll i det förebyggande arbetet är viktigt. Jag tror att det går att göra mer från arbetsgivarens sida och vi måste delta aktivt i att vara med i det förebyggande arbetet. För detta behövs också kompetens hos arbetsgivarna.”

Vi behöver en gemensam förståelse men också kompetens för att identifiera risker, samt vad gör vi som lokal part om arbetsgivaren inte samverkar

Vilka är de vanligaste frågorna till förbundet?
”Vi brukar inte få så många frågor centralt gällande diskriminering, men däremot förekommer det lok­alt. Frågor som vi kan få in handlar till exempel om att man som arbetssökande blir bortsorterad på grund av åldersdiskriminering och föräldraledighet. Ofta dyker diskrimineringsfrågor också upp indirekt i andra frågor. Diskrimineringsombudsmannen som bevakar att arbetsgivarna gör det de ska har tagit fram en rapport där de konstaterar att miss­gynnande och diskriminering är utbrett i hela samhället.”

Vad mer har man kommit fram till i förbundet?
”I förbundet har vi gjort en arbetsmiljöenkät där det framkommit missgynnande av föräldralediga. Vi jobbar för att nå ut till alla förtroendevalda och aktiva medlemmar att vi ska samverka med arbetsgivare med aktiva åtgärder, eftersom det är deras skyldighet.”

SLF:s arbetsmiljörapport år 2023 kom också fram till slutsatsen att kvinnor oftare drabbas av diskriminering och kränkande särbehandling, vilket såklart fortsatt är viktigt att föra samtal kring på arbetsplatsen. 

Hur arbetar förbundet konkret med diskrimineringsfrågor?
”Vi uppmärksammar arbetsgivarna om deras skyl­digheter och hur de ska motverka diskriminering. De ska arbeta processmässigt genom att under­söka, analysera, åtgärda och följa upp, allt detta måste också dokumenteras. Det ska analyseras för arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling samt möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Vi arbetar med de sju lagstadgade disk­rimineringsgrunderna såsom kön, könsidenti­­tet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. För detta finns en bra facklig handbok som har tagits fram och som innehåller konkreta exempel med frågeställningar. Andra åtgärder kan också vara att ta fram nya rutiner för hur vi ska samverka. Vid brott mot diskrimineringslagen finns vi också med som stöd för våra medlemmar.”

Hur ska vi fortsätta förbättra arbetet mot diskriminering?
”Det är viktigt att vi förmedlar till förbundet vad vi gör om arbetsgivaren inte samverkar kring dis­krimineringslagen. Det ska ske i samsyn och inte i konflikt. Vi behöver en gemensam förståelse men också kompetens för att identifiera risker, samt vad gör vi som lokal part om arbetsgivaren inte samverkar. Om du anser dig utsatt för diskriminering kan du alltid vända dig till Sveriges läkarförbunds medlemsrådgivning.” 

Mer från Moderna Läkare

Läkare bland algoritmer

Tema Vi står inför en ny teknisk revolution där AI kommer att ta allt större plats, vare sig vi vill det eller inte. Vad kommer det att betyda i sjukvården? Moderna Läkare har pratat med tre läkare om deras syn på …

Tappade specialist­­år i krisens spår

Fackligt SYLF-enkät visar sparkravens konsekvenser för ST-läkarna Legitimerade läkare före ST drabbas hårdast i regionernas inflationshantering genom uteblivna anställningar. Samtidigt försämras arbetsvillkoren ytterligare i en redan ansträngd sjukvård, och utbildningskvaliteten försämras. Det visar en enkät ställd till legitimerade medlemmar i SYLF.

Att driva förändring på sin arbetsplats

Tema Trots att övertidsersättning är en självklarhet enligt vårt kollektivavtal, är det vanligt att det ändå kommer upp till diskussion vid nyanställning. Fredrik Rosenqvist, SYLF Värmlands vice ordförande, berättar hur man lyckades få arbetsgivaren att förstå att rätten till övertid inte …

Moderna Läkare Finder: Imal Amiri

Moderna Läkare Finder Moderna Läkare presenterar Finder: Imal Amiri är en 33-årig ST-läkare i geriatrik, som letar efter någon att drömma stort och planera för framtiden med. Letar du också efter kärleken? Se hit!

SYLF uppdaterar Schysst rekrytering

Fackligt Schysst rekrytering är en välkänd utmärkelse för arbetsgivarna och en kvalitetsstämpel för blivande AT-läkare när de väljer var de söker AT. SYLF uppgraderar nu utmärkelsen Schysst Rekrytering inför 2025 års utmärkelse. Läs mer om hur och varför!

KBT för läkare – så lär du dig sunt självhävdande

Reportage Läkaryrket placerar dig i patientsituationer som kan vara ångestskapande och göra arbetet svårare i längden. Psykologen och författaren Olle Wadström har skrivit boken "KBT för läkare" som handlar om bland annat just detta.