fbpx
Hoppa till innehåll

Vad gör Läkarförbundet mot diskriminering?

Diskriminering är en av alla viktiga frågor läkarförbundet jobbar med. En kylig vinterdag berättar Marie Lav, ombudsman på Sveriges läkarförbund, om arbetet mot diskriminering.
Text: Anna Söderberg
Foto: Julia Borg
Fackligt

Marie Lav är i grunden jurist och har jobbat med arbetsrätt sedan 1990-talet. Diskriminering är något som förekommer i alla delar i samhället, vår sektor är inte förskonad. Sveriges läkarförbund lägger mycket arbete på att informera och arbeta för att förebygga diskriminering.

Hur ser skyddet mot diskriminering ut?
”Diskrimineringslagen innehåller två delar, dels ett förbud mot diskriminering, dels en annan del där arbetsgivare ska förebygga diskriminering och främja en miljö där det inte förekommer. Aktiva åtgärder ansvarar lokalföreningen för. Förbudet mot diskriminering är ett juridiskt ansvar. 

Lokalt behöver vi betona att fackets roll i det förebyggande arbetet är viktigt. Jag tror att det går att göra mer från arbetsgivarens sida och vi måste delta aktivt i att vara med i det förebyggande arbetet. För detta behövs också kompetens hos arbetsgivarna.”

Vi behöver en gemensam förståelse men också kompetens för att identifiera risker, samt vad gör vi som lokal part om arbetsgivaren inte samverkar

Vilka är de vanligaste frågorna till förbundet?
”Vi brukar inte få så många frågor centralt gällande diskriminering, men däremot förekommer det lok­alt. Frågor som vi kan få in handlar till exempel om att man som arbetssökande blir bortsorterad på grund av åldersdiskriminering och föräldraledighet. Ofta dyker diskrimineringsfrågor också upp indirekt i andra frågor. Diskrimineringsombudsmannen som bevakar att arbetsgivarna gör det de ska har tagit fram en rapport där de konstaterar att miss­gynnande och diskriminering är utbrett i hela samhället.”

Vad mer har man kommit fram till i förbundet?
”I förbundet har vi gjort en arbetsmiljöenkät där det framkommit missgynnande av föräldralediga. Vi jobbar för att nå ut till alla förtroendevalda och aktiva medlemmar att vi ska samverka med arbetsgivare med aktiva åtgärder, eftersom det är deras skyldighet.”

SLF:s arbetsmiljörapport år 2023 kom också fram till slutsatsen att kvinnor oftare drabbas av diskriminering och kränkande särbehandling, vilket såklart fortsatt är viktigt att föra samtal kring på arbetsplatsen. 

Hur arbetar förbundet konkret med diskrimineringsfrågor?
”Vi uppmärksammar arbetsgivarna om deras skyl­digheter och hur de ska motverka diskriminering. De ska arbeta processmässigt genom att under­söka, analysera, åtgärda och följa upp, allt detta måste också dokumenteras. Det ska analyseras för arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling samt möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Vi arbetar med de sju lagstadgade disk­rimineringsgrunderna såsom kön, könsidenti­­tet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. För detta finns en bra facklig handbok som har tagits fram och som innehåller konkreta exempel med frågeställningar. Andra åtgärder kan också vara att ta fram nya rutiner för hur vi ska samverka. Vid brott mot diskrimineringslagen finns vi också med som stöd för våra medlemmar.”

Hur ska vi fortsätta förbättra arbetet mot diskriminering?
”Det är viktigt att vi förmedlar till förbundet vad vi gör om arbetsgivaren inte samverkar kring dis­krimineringslagen. Det ska ske i samsyn och inte i konflikt. Vi behöver en gemensam förståelse men också kompetens för att identifiera risker, samt vad gör vi som lokal part om arbetsgivaren inte samverkar. Om du anser dig utsatt för diskriminering kan du alltid vända dig till Sveriges läkarförbunds medlemsrådgivning.” 

Mer från Moderna Läkare

At være svensk læge i Danmark

Tema Hur skiljer sig egentligen livet som läkare i Danmark från i Sverige? Moderna Läkare har intervjuat Ebba Katsler, läkare på neurokirurgiska kliniken på Rigshospitalet, om hennes vardag och villkor i huvudstaden på andra sidan sundet.

Läkare utan gränser

Ledare På många håll är planeringen av sommarsemestern nu i full gång. Insikten om att allas önskemål inte kan tillgodoses nås snabbt när man granskar Excelfilen under ett läkarmöte. Kort därefter börjar kollegor erbjuda sig att flytta på veckor, någon sms:ar …

Moderna Läkare Finder: Henrik Borg

Reportage Henrik Borg är 28-år, ST-läkare i intermedicin och längtar efter att känna hjärtat slå extra för den rätta. Letar du också efter kärleken? Se hit!

Hållbart arbetsliv

Krönika Det borde ju inte va så svårt att ha ett hållbart arbetsliv. Så länge arbetet skapar en vardag med hälsosam adekvat återhämtning, näringsriktig kost, fullgod fysisk aktivitet, lagom med stress och en meningsfull tillvaro. Vadå? Det har väl alla läkare? …

Varför får vi inte strejka?

Fackligt Det är en turbulent tid för hälso- och sjukvården i Skaraborg just nu. Akuten och IVA i Lidköping stängde i höstas, flera mottagningar läggs ner eller flyttas och de flesta verksamheter påverkas på något sätt av den aktuella omorganiseringen.

Arbetsmiljö – modeord eller verskstad?

Tema Vi hör återkommande om underläkares tuffa villkor och utsatta ställning på arbetsmarknaden, inte minst i jakten på den där åtråvärda AT- eller ST-platsen. Men vilka faktorer är egentligen viktiga för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

Att hålla livet ut

Fackligt Lokalordförandeord signerat Rebecka Skarstam, avgående ordförande SYLF Värmland

Hur mår kvinnliga läkare?

Tema Sofia Kühner, ST-läkare och ordförande för Kvinnliga läkares förening, berättar hur jämställdheten ser ut inom yrket och hur kvinnliga läkare mår.