fbpx
Hoppa till innehåll

Västerbottens Läns Läkareförening vill inte se sommarsemester i september !

Region Västerbotten vill att läkare tar sin sommarsemester i september månad. Något som läkarföreningen är starkt emot.
Idag den 5 maj avslutades förhandlingarna mellan Västerbottens Läns Läkareförening och Region Västerbotten i oenighet. Det handlar om att arbetsgivaren vill förlägga sommarsemestern i september utan kompensation.
Läkarföreningen motsätter sig detta då man från regionens sida inte kan visa vad man skulle vinna på att förlänga semesterperioden.
– Arbetsgivaren vill med anledning av covid-19 förlänga semesterperioden till att omfatta även september månad för i stort sett all verksamhet inom hälso- och sjukvården och för alla yrkeskategorier. Som vi ser det kan det inte finnas behov överallt eftersom det är stor skillnad i hur olika verksamheter påverkas och även om medarbetare i viss mån kan omplaceras för att stötta i verksamheter med större behov än den egna kan inte alla flytta på sig. Vi har begärt redovisning över hur man har arbetat med frågan men Region Västerbottens företrädare har bara hänvisat till den osäkerhet som pandemin innebär, säger Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens Läns Läkareförening.

– Vikänner stor oro inför sommaren och vad detta för oss helt obegripliga beslut kommer att leda till. Att försöka lösa sommarbemanningen i den här typen av krissituation som pandemin innebär med att tvinga vissa av våra medlemmar att ta höstsemester i stället för sommarsemester. Det är inte bara ineffektivt, det ställer också till med ytterligare svårigheter, fortsätter hon.
Just nu skjuts mycket icke akut vård på framtiden och det kommer att krävas stora insatser från läkarföreningens medlemmar under hösten för att försöka jobba ifatt.
– ¬Vi vet inte när eller om det kommer någon topp i antalet sjuka, även om prognosen just nu talar för månadsskiftet maj – juni. Det kan lika gärna bli en andra våg i september och vad gör vi då om många av våra medlemmar är på semester? Det vi ser behov av är en flexibel semesterplanering. Den uppnår man bäst genom frivillighet och morötter i form av extra ersättning om man vid behov bryter sin semester, säger Cecilia Nordenson
Tyvärr har läkarföreningen inte fått något som helst gehör för förslagen och försök till konstruktiv dialog. Läkare har under många år pusslat med sina semestrar för att verksamheten ska fungera på ett patientsäkert sätt även under sommaren. Vi kommer att fortsätta ta det ansvaret.
– Vi beklagar djupt att Region Västerbotten inte är intresserade av att lyssna på dem som faktiskt vet hur man bäst kan lösa problemet, det vill säga medarbetarna, säger Cecilia Nordenson.

Uppdatera din mailadress !

Igår kväll skickade vi ut ett medlemsbrev, tyvärr fick vi tillbaka ett antal pga. felaktiga mailadresser. Logga gärna in på SLF.se och uppdatera dina uppgifter så att vi kan nå dig med aktuell information !

Ala och Amanda fyller år !

Amanda Palmqvist, Umeå visar sin uppskattning för den goda vård en av våra medlemmar Ala Muala, gett henne under resan mot hennes andra lungtransplantation ;