Hoppa till innehåll

Det här är Västra Götalands läkarförening

Västra Götalands läkarförening, VGLF, företräder Sveriges läkarförbunds medlemmar i hela Västra Götaland. Föreningen bildades 2019 då Göteborgs läkarförening, Nordvästra Götalands läkarförening, Älvsborgs Södra läkarförening och Skaraborgs läkarförening gick samman till en organisation för att på ett mer effektivt sätt kunna driva läkarprofessionens frågor i vår region och vara en större och starkare motpart till arbetsgivarna. Tidigare kunde medlemmar inom en förvaltning tillhöra olika lokalföreningar, vilket varit besvärligt när fackliga frågor hanterats.

Lokalt bedrivs det fackliga arbetet genom nio sektioner. Som medlem styr arbetsplatsen vilken sektion du tillhör. Sektionerna finns närmast medlemmarna och deras fokus är de fackliga frågor som är viktigast för medlemmarna på respektive förvaltning. På sektionernas sidor finns aktuell information och kontaktuppgifter till sektionsstyrelserna.

Den regionala VGLF-styrelsen ansvarar huvudsakligen för regionövergripande fackliga frågor, förhandlingar, kansli och ekonomi. På kansliet i Göteborg arbetar fem tjänstemän. Två ombudsmän, en förhandlare, en administratör och en press- och kommunikationsansvarig, vilka alla finns till hands som hjälp och stöd för fackligt förtroendevalda och medlemmar.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare