fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, fredag 28/1, har medlemsadministrationen stängt. Hitta svar på dina frågor om medlemskapet i Läkarförbundets frågor och svar

Det här är Västra Götalands läkarförening

Vid stormöte och extra föreningsmöte den 19 september 2018 beslutade närvarande medlemmar om bildandet av en ny förening: Västra Götalands läkarförening, VGLF. I anslutning till stormötet beslutade samtidigt tre av fyra läkarföreningar i regionen – Göteborgs läkarförening, Nordvästra Götalands läkarförening och Älvsborgs Södra läkarförening – att respektive förening ska avvecklas för att uppgå i den nya föreningen.

Vid Sveriges läkarförbunds fullmäktige 21-22 november beslutades formellt att VGLF är en lokalförening i förbundet och 23 november fastställde Förbundsstyrelsen VGLFs stadgar. Detta innebär att från och med 1 januari 2019 har de tre lokalföreningarna upphört och medlemmarna kommer istället att tillhöra VGLF.

Lokalt kommer det fackliga arbetet att drivas genom nio sektioner, där varje medlem tillhör en sektion beroende av arbetsplats. Nu pågår arbetet med att forma sektionerna. Årsmöten har hållits och sektionerna har fått sina första styrelser. Engagerade förtroendevalda är fortsatt våra nyckelpersoner när vi formar en stark motpart i förhållande till arbetsgivarna.

Skaraborgs läkarförening har beslutat att ansluta sig till VGLF, vilket kommer att ske vid VGLFs första fullmäktige 19 mars 2019.

Varför har VGLF bildats?

VGLF blir en större lokalförening och en starkare facklig motpart när vi på ett bättre sätt matchar arbetsgivarna. Vi kan också använda våra gemensamma tjänstemän på ett bättre sätt, så att fler runt om i Västra Götaland får glädje av dem och deras arbete.

VGLF blir en större lokalförening och en starkare facklig motpart när vi på ett bättre sätt matchar arbetsgivarna. Vi kommer också att använda våra tjänstemän gemensamt och på det sättet får fler medlemmar och fackliga ombud runt om i Västra Götaland glädje av dem och deras arbete.

Det fackliga arbetet ska bli enklare och tydligare genom att varje sektion bättre stämmer överens med de förvaltningsstrukturer som finns i Västra Götalandsregionen. Inom sektionen driver man arbetet inom sin/sina förvaltningar, medan den övergripande VGLF-styrelsen tar ansvar för ekonomi, kansli och regionövergripande fackliga frågor. Sektionerna kommer på detta sätt att finnas närmare medlemmarna och kan på ett bättre sätt driva de fackliga frågor som är viktiga för medlemmarna på förvaltningarna.

Vår organisation blir också enklare att anpassa, när arbetsgivarna förändrar sin organisation. Tidigare kan medlemmar inom en förvaltning ha tillhört olika lokalföreningar, vilket varit besvärligt när fackliga frågor hanterats.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar