Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Sektioner

Alla medlemmar i Västra Götalands läkarförening tillhör en sektion. Känner du dig osäker på vilken sektion du ska tillhöra? Kontakta någon av sektionernas kontaktpersoner.

Vilken sektion tillhör jag?

ST-läkares sektionstillhörighet avgörs av det sjukhus/enhet inom öppenvård där ST-läkaren har sin anställning.

AT-läkares sektionstillhörighet avgörs av det sjukhus där AT-läkaren har sin anställning.

Medicine studerande som är medlem i föreningen tillhör Sektion Statligt anställda.

Välj sektionstillhörighet

För att du inte ska missa viktig information som gäller dig och din arbetsplats behöver du själv fylla i vilken sektion du tillhör som medlem.

Fackklubbar

Utöver att tillhöra en sektion kan man på mindre arbetsplatser, om man önskar, bilda en fackklubb. En fackklubb tillhör en av sektionerna.

Beslut om att inrätta en fackklubb fattas av Västra Götalands läkarförening (VGLF). Fackklubben kan ha en styrelse eller utsedda kontaktpersoner. Fackklubben kan företräda medlemmarna i fackliga frågor och kan få delegation från VGLF att sköta förhandlingar och överläggningar med arbetsgivaren.

Lokala och regionala avtal

Lokala avtal hittar du under respektive sektion – regionövergripande kollektivavtal hittar du här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare