Hoppa till innehåll

Sektioner

Alla medlemmar i VGLF tillhör en sektion. Känner du dig osäker på vilken sektion du ska tillhöra? Kontakta någon av sektionernas kontaktpersoner.

ST-läkares sektionstillhörighet avgörs av det sjukhus/enhet inom öppenvård de har sin anställning vid.

AT-läkares sektionstillhörighet avgörs av det sjukhus där AT-läkaren har sin anställning.

Medicine studerande som är medlem i föreningen tillhör sektion statligt anställda.

Fackklubbar

Utöver att tillhöra en sektion kan man på mindre arbetsplatser, om man önskar, bilda en fackklubb. En fackklubb tillhör en av sektionerna.

Beslut om att inrätta en fackklubb fattas av VGLF. Fackklubben kan ha en styrelse eller utsedda kontaktpersoner. Fackklubben kan företräda medlemmarna i fackliga frågor och kan få delegation från VGLF att sköta förhandlingar och överläggningar med arbetsgivaren. Detta kan framför allt vara aktuellt inom sektioner där det finns flera olika arbetsplatser.

I dagsläget finns ännu inte några fackklubbar bildade.

Organisation

Vart vänder jag mig med frågor?

Till ordförande Emelie Hultberg

Till kansliet eller till respektive kontaktperson för sektionerna

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar