Hoppa till innehåll

Beslutade dispensansökningar

Här har vi samlat arbetstidsnämndens beslut om dispensansökningar gällande arbetstidsregler för dygnsvila.


Ansökan från region Stockholm

Region Stockholm har inkommit med en ansökan om dispens avseende avvikelse från AB § 13 mom. 5 och punkt 4 b) i läkarnas specialbestämmelser. Ansökan görs för tiden 1 februari 2024 till och med den 31 januari 2025. Ansökan avser regionens verksamhet vid Karolinska Universitetets ME lntensivvård och Transport, jourlinje 1 på ECMO Centrum och avser verksamhetens samtliga 13 ECMO-intensivister och 7 kirurger.

Arbetstidsnämnden beviljar dispens för att möjliggöra förläggning av arbetstid upp till 24 timmar enligt ansökan under tiden 1 februari 2024—31 januari 2025. Beslutet avser en begränsad tid och förutsätter att arbetet med omställningen till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.


Två ärenden i Region Gotland 

Arbetstidsnämnden beviljar Region Gotlands ansökan om dispens att utöka den högsta tillåtna sammanlagda arbetstiden som anges i AB § 13 mom. 5 från 20 timmar till 24 timmar samt satt kunna använda den utökade sammanlagda arbetstiden i enlighet med punkt 4 b) i läkarnas specialbestämmelser där andelen jour utökas så att jour kombineras med jour i högst 24 timmar sammanlagd. 

Dispens beviljas under tiden 1 februari 2024 – 31 januari 2025.  

Beslutet avser begränsad tidig och förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.  


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Beslutade dispensansökningar