fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

I korthet ser planerna ut så här:

Kokain, amfetamin, cannabis, opioider och bensodiazepiner testas via ett urin-prov och alkohol via utandning.

Provtagning kan ske när som helst under hela dygnet på slumpmässigt utvalda medarbetare. Målet är att testa 25 % av arbetsstyrkan årligen.

Motivet är en ökad patientsäkerhet och personalvård samt att tidigt kunna erbjuda vård/rehab.

Vid positivt alkoholtest får medarbetaren lämna arbetsplatsen och ett möte bokas kommande dag med VC. Urinprovet avkodas och ett positivt prov kopplas samman med individen först hos läkaren (kallas MRO, Medical Review officer) på den externa företagshälsovården som analyserar/ansvarar för provet. MRO’n gör därefter en bedömning om detta är ett missbruk eller medicin tagen enligt ordination. Vid behov träffas MRO och arbetstagaren för samtal och bedömning.

Om vederbörande arbetstagare har recept på preparatet anses provet vara negativt. I detta fall blir svaret till VC att provet var negativt.

Att vägra lämna prov innebär att medarbetaren försätter sig i en misstankesituation och att vederbörande motarbetar regionens ambition om en patientsäker och hälsosam arbetsmiljö. Om testet påvisar olaglig substans och/eller om arbetstagaren arbetar på en enhet där narkotikaklassade mediciner försvinner, kan en polisanmälan bli aktuell.

Delade åsikter om tester

GHLF´s medlemmar och styrelse är delade i denna fråga. Föreningen har deltagit i flera möten om detta och nedan följer exempel på åsikter som förts fram:

  • Satsningen kan inte utvärderas eftersom inget mått på problemets storlek finns innan testerna införes.
  • Sekretess-frågan – kommer positiva prov att bli offentlig handling i t ex en personakt?
  • När upphör sekretessen att gälla? Det är en svår juridisk fråga.

Datainspektionen kritisk

Kritik från datainspektionen har kommit och förskjutit införandet. Vid ett positivt prov som kräver rehab är det mycket osannolikt att sekretessen upprätthålls. Flera andra potentiella problem har belysts, till exempel ryktesspridning, att det stör verksamheten, hur åtgärderna ser ut vid positivt svar, om cheferna klarar av dessa komplexa problem etc.

Införandet av tester riskerar dock att bli uppskjutet pga att regionens tilltänkte MRO är sjukskriven. Vidare har man begärt ett samråd med datainspektionen då man tidigare fått kritik för hanteringen av personuppgifter i samband med testningen.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem