Hoppa till innehåll

Semester och covid-19

Läkares sommarsemester är hotad i spåren av den tuffa pandemivården.

Medlemsrådgivningen får många frågor från medlemmar om vad som kan hända med semestern i den rådande situationen. Har du frågor och funderingar kring din semester? Här har vi samlat vanliga frågor och svar:

Redan beviljad semester, som inte är påbörjad, kan som huvudregel inte återtas. Arbetsgivaren kan i undantagsfall återta en redan beviljad semester vid oförutsedda händelser, exempelvis vid en epidemi, om det finns starka skäl utifrån verksamheten.

En arbetsgivare som ändrar semesterförläggningen med vetskapen om att du då inte kan genomföra en bokad resa riskerar att få betala skadestånd motsvarande resans värde, ibland också ett allmänt skadestånd. Om du har en bokad resa och arbetsgivaren tänker förändra semesterförläggningen för att därigenom indirekt åstadkomma att du inte kan åka, ska du på ett tydligt sätt meddela arbetsgivaren att du lider ekonomisk skada om arbetsgivaren förändrar semesterförläggningen. Vi rekommenderar dock att du följer arbetsgivarens förändrade semesterförläggning, om sådan sker. Önskar du rådgivning i ditt specifika fall kontakta medlemsrådgivningen.

Det är ytterst arbetsgivaren som beslutar om förläggningen av semesterledighet om man inte kan komma överens, detta i enlighet med semesterlagen. Arbetsgivaren måste samråda med den anställde kring utläggning av semester. Man har dessutom rätt att få sin huvudsemester förlagd med fyra sammanhängande veckor under perioden från juni till augusti. Här kan det finnas andra bestämmelser i gällande kollektivavtal.

Vidare måste arbetsgivaren, om man inte enas om förläggningen, meddela om semesterledigheten minst två månader före semesterns början. Föreligger särskilda skäl kan ett sådant meddelande lämnas minst en månad i förväg.

En arbetsgivare kan därmed inte tvinga en arbetstagare att med kort varsel ta ut innestående semester då detta skulle strida mot semesterlagen. Har du frågor i ditt specifika fall kontakta medlemsrådgivningen.

Enligt lagen ska arbetstagaren underrättas om förläggningen av huvudsemester två månader i förväg. Om särskilda skäl finns kan underrättelse ske senare, dock minst en månad i förväg.

Bedömning om detta görs i relation till varje arbetsplats. Särskilda skäl kan vara att arbetsgivaren inte kan organisera arbetet på annat sätt och att säkerheten på arbetsplatsen samt viktiga samhällsintressen inte kan uppnås annars.

Enligt lagen är arbetsgivaren förhandlingsskyldig gällande förläggning av semester, om inte lokalt avtal om semesterförläggning finns.

I AB (Allmänna bestämmelser) finns dina villkor som är kopplade till din anställning för dig som är anställd i region/kommun eller Sobonaföretag. Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning. Enligt AB ska arbetsgivaren vid förläggning av huvudsemestern eftersträva att arbetstagaren ges möjlighet till en sammanhängande ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti.

AB avviker på så sätt att huvudsemestern juni-augusti kan utsträckas av arbetsgivaren så att huvudsemestern förläggs även till maj-september. Arbetsgivaren ska i så fall först förhandla med facket. Arbetsgivaren måste i första hand så långt som möjligt eftersträva att en sammanhängande ledighet är möjlig för den anställde.

Enskild kan frivilligt önska att lägga semester utanför huvudsemesterperioden. Även överenskommelse med lokal arbetstagarorganisation om annan förläggning utanför perioden maj-september är möjlig.

Om arbetsgivaren kan visa att synnerliga skäl finns är den anställde skyldig att avbryta sin semester. Arbetsgivaren måste då betala för de extra kostnader som uppstår om du vistas på annan ort.

Vid avbruten semester kompenseras du som mest med 5 extra semesterdagar som anställd i region/kommun eller Sobonaföretag.

Det ska vara fråga om extraordinära situationer som inte kan förutses. Du kan få ersättning för kostnader i samband med din avbrutna semester. Kontakta medlemsrådgivningen för närmare rådgivning i ditt enskilda fall.

Ja, för dig som som arbetar i region, kommun eller Sobonaföretag – under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är att du hade lämnat önskemål om sommarsemester under den normala semesterperioden.

Du får i så fall 2 extra semesterdagar om du fått högst 14 semesterdagar förlagda inom perioden juni – augusti. Har du av samma anledning fått 15 – 19 semesterdagar under perioden juni – augusti får du 1 extra semesterdag.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige att ta ett PCR-test för covid-19 efter inresan. Rekommendationen omfattar alla, även svenska medborgare. För personer som regelbundet reser över gränsen gäller särskilda rekommendationer.

Testa dig efter inresa
Alla resenärer uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

I väntan på provsvar
I väntan på ditt provsvar bör du vara särskilt försiktig och hålla avstånd till andra människor samt särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under 14 dagar från ankomsten till Sverige.

Om du får symtom
Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, oavsett om du har testat dig i samband med din inresa. Se webbplatsen 1177.se för hur du går tillväga i den region du befinner dig i. Det gäller även om du har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Har du fler frågor kontaktar du vår medlemsrådgivning på medlemsradgivning@slf.se eller på telefon 08-790 35 10.

Information till läkare om covid-19

Vi samlar över 80 frågor och svar om covid-19 för dig som läkare.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare