fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Den pandemi som pågått under våren och fortfarande pågår, om än i minskad omfattning, har ställt våra resurser på prov. Resursomfördelningar har gjorts för att stötta upp hårt pressade kliniker. Det akuta läget har vi klarat, men till ett högt pris. Personalen som arbetar på intensivvårdsavdelningarna i regionen är slitna och allt fler blir sjukskrivna. Blickar vi framåt ser vi vårdskulden som ett berg framför oss. Allt som skjutits upp p g a pandemin försvinner inte av sig självt, utan det måste hanteras i höst. Läget som redan innan pandemin var ansträngt p g a ständigt minskat antal vårdplatser kommer att vara värre än någonsin i höst.

Läkarföreningen vill med anledning av detta ansträngda läge peka på en rad åtgärdsområden som vi anser måste prioriteras för att förbättra situationen, och det måste ske nu!

Kommunikation

Brist på kommunikation i rätt tid har varit källa till irritation bland arbetstagarna. Brott mot samverkansavtalet har skett vid ett flertal tillfällen. Till exempel har förändringar införts med kort varsel utan möjlighet för personalen att påverka beslutet.

Ogenomtänkta beslut och budskap som arbetsgivaren har kommunicerat utåt har arbetsgivaren inte kunnat leva upp till i verkligheten. I april sa arbetsgivaren att alla kommer att få sina fyra veckors semester i sommar och så blev inte fallet. Kompensation utlovad av arbetsgivaren är i själva verket uddlös och riktas inte till alla som är i behov av kompensation. En förtroendekris ligger nära. Läkarföreningen tycker:

  • Lyssna på oss arbetstagare och låt oss vara delaktiga i diskussioner och beslut. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för bra lösningar och kan på så sätt lättare acceptera en svår situation och tuffa utmaningar

Satsa på befintlig personal

Satsningar på personalen i form av ersättningar och uppskattningar är ständigt viktigt och allra helst nu i den situation som råder. Personalen är lojal och tänjer på sina gränser, men det finns en yttersta gräns. Vi ser redan nu att sjukskrivningar ökar och bävar inför den tid som kommer när vårdskulden ska börjas betas av efter pandemin. Hur ska personalen orka?

Låt inte lösningen vara inhyrd personal och tro inte att nyrekryteringar är en ensam lösning. Erfaren befintlig personal måste uppmärksammas och uppskattas. Att behålla den befintliga personalen borgar för kontinuitet och god arbetsmiljö vilket leder till god och säker vård. Utan personal kan vi inte bemanna våra vårdplatser och det finns inte en chans att vi kommer klara vårdskulden med ytterligare nedskärningar, snarare krävs mer vårdplatser framöver. Prioritera rätt i de satsningar som görs och låt inte miljardinvesteringar i fina lokaler ske på bekostnad av investeringar i personal.

Satsningar i form av fortbildning ger en trygg och kompetent personal, prioritera inte bort detta för att läget är svårt. Omsättningen på medicinsk kunskap är mycket hög. Detta har inte minst den pågående pandemin visat. Säkerställ att utbildningsläkare (ST, AT) inte hindras från att nå sina mål i tid. Läkarföreningen tycker:

  • Bli en attraktiv arbetsgivare på riktigt!

Vårdplatser och vårdskuld

Vårdplatsfrågan diskuterades mycket under tiden före pandemin. Redan då uppmärksammades faran av att dra ned på antalet vårdplatser. God och säker vård kan inte levereras utan adekvat antal vårdplatser och för att kunna hålla adekvat antal vårdplatser öppna är vi beroende av personal, framförallt sjuksköterskor. Att det är befintlig personal som borgar för kontinuitet och därmed god och säker vård vet vi.

Om läget var ansträngt innan pandemin så kommer den uppbyggda vårdskulden att göra det ännu mera ansträngt och därmed är vi än mer beroende av att befintlig personal stannar. När vårdskulden ska betas av, hur ska hårt pressade medarbetare orka? Flera flaskhalsar kan identifieras inför det som vi har framför oss. Beredskapen är dålig.

Större mandat för enskilda verksamhetschefer

Verksamhetscheferna är nära och kunniga i sin verksamhet och därför måste dessa involveras i verksamhetsförändringar och beslut. Inte minst har detta bevisats i delar av arbetet under pandemin som har fungerat mycket väl på grund av detta. Läkarföreningen tycker:

  • Verksamhetschefer måste få högre mandat att aktivera ersättningar som redan är förhandlade och inte vara bakbundna.

IVA

Intensivvårdskliniken, på framför allt Ryhov, men även i Värnamo, är en av de kliniker som är mest hårt prövad under pågående pandemi. Även här gör sig vårdplatsbristen påmind. Narkosläkarna är hårt pressade i dagsläget. Bristande samarbete inom regionen har tvingat fram lösningar som belastat verksamheten och den enskilde.

Kommunikation av läget på IVA idag ger inte en sann bild av situationen. Vi har (15 juni) åtta personer som vårdas inom intensivvård för Covid-19 i vår region, i realiteten finns ungefär 50 % fler intensivvårdskrävande Covid-19 patienter i vår region, men de ligger utlokaliserade i andra regioner. Vi förväntas ”ta hem” dessa men kan i realiteten inte göra det. I förlängningen ett bristande förtroende från våra systerregioner och den egna personalen. Läkarföreningen tycker:

  • Tala sanning och försköna inte läget
  • Var proaktiv istället för reaktiv

Lösningsförslag

På mötet konkretiserades några lösningsförslag från Läkarföreningen som presenterades för arbetsgivaren.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.