Hoppa till innehåll

Om oss

Foto: Adam Wrafter, Bildbyrån

Jönköpings läns läkarförening är läkarförbundets lokalförening för läkare i Jönköpings län. Vi arbetar för konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö och att våra medlemmar ska erbjudas adekvat fortbildning. Föreningen erbjuder medlemmarna individuell lönerådgivning och om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren kan vi även hjälpa dig.

Ett fackförbund som finns där för dig

Läkarförbundet har unik kompetens i frågor som rör läkarnas yrkesroll. En av våra viktigaste uppgifter är att förhandla och bevaka avtal för att förbättra din lön, dina anställningsvillkor och andra förutsättningar i ditt arbetsliv.

En annan viktig uppgift är att ge dig som medlem individuell medlemsservice. Vi ger dig expertrådgivning och stöd i alla yrkesrelaterade frågor, både när det gäller utbildning och arbetsliv. Du kan vända dig till oss när det gäller en rad olika ärenden.

Expertrådgivning i många olika frågor

  • Utbildning, yrkesroll, lön, anställningsvillkor och arbetssituation
  • Löneförhandling med aktuell lönestatistik
  • Avtal, försäkringar och pensioner
  • Anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdsjuridik
  • Tillgång till aktuella utredningar och programskrifter
  • Juridisk och ekonomisk rådgivning till privatpraktiserande läkare

Pensionär

Läkarförbundet tillämpar flexibel åldersgräns avseende pensionärsmedlemskap i Läkarförbundet. Anledningen är att många medlemmar fortsätter att förvärvsarbeta efter 65 års ålder med fortsatt behov av facklig service.

En medlem som fyllt 61 år och skriftligen anmäler att yrkesverksamheten upphört, registreras som pensionärsmedlem. Medlemsavgiften blir då lägre och medlemmen har därefter inte rätt till individuellt fackligt stöd av förbundet för förhållande som hänförs till yrkesverksamhet. Medlem som fyllt 70 år blir automatiskt registrerad som pensionärsmedlem.

Delföreningsobligatoriet bort för pensionärer

Pensionärsmedlemmar kan vara medlemmar i Läkarförbundet utan krav på medlemskap i delförening, dvs lokal- och yrkesföreningar. Den som inte vill vara med i delförening anmäler det skriftligen till förbundet.

På Läkarförbundets hemsida hittar du mer information om avgifter samt om de förmåner och den service du får som medlem. Under länken ”Bli medlem” hittar du ett elektroniskt ansökningsformulär.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare