Hoppa till innehåll

Lönerevision 2020

Arbetsgivaren presenterar utfallet i årets lönerevision enligt nedan.

Lönerevision

Totalt Antal Medelökning Procent
Chef 44 2 364 2,7%
Medarbetare 749 1 729 2,7%
Summa 793 1 764 2,7%
Kvinnor
Chef 22 2 386 2,7%
Medarbetare 398 1 683 2,7%
Summa 420 1 720 2,7%
Män
Chef 22 2 341 2,6%
Medarbetare 351 1 781 2,6%
Summa 373 1 814 2,6%
Verksamhetsområde (medarbetare)
Vårdcentralerna Bra Liv 167 1 656 2,5%
Regionens åtagande 1
Kirurgisk vård 247 1 712 2,7%
Medicinsk vård 184 1 705 2,6%
Verksamhetsnära funktion 13 2 163 2,4%
Psykiatri, rehab och diagnostik 137 1 819 2,7%
Summa 749 1 729 2,7%
Yrkeskategori
Överläkare 310 2 005 2,6%
Läkare legitimerad, specialisttjänstgöring 253 1 319 2,9%
Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin 95 1 893 2,4%
Specialistläkare 84 1 751 2,8%

Lönestatistik

Kön Antal Medellön Perc 10 Median Perc 90
Överläkare/Företagsläkare K 163 79 736 72 600 78 100 91 500
M 194 80 688 73 800 78 950 92 000
Total 357 80 254 72 800 78 500 91 700
Distriktsläkare K 55 79 657 73 950 78 800 85 930
M 41 83 529 76 100 82 600 93 100
Total 96 81 311 74 525 80 400 88 800
Specialistläkare K 51 63 999 60 400 61 100 70 100
M 41 63 560 61 100 62 600 68 500
Total 92 63 803 60 600 62 750 68 700
ST-läkare K 156 47 772 44 100 46 700 51 900
M 103 46 972 43 800 46 300 50 345
Total 259 47 454 43 800 46 500 51 200
Verksamhetschefer K 12 91 525 87 000 92 000 94 500
M 10 97 690 84 400 97 700 111 450
Total 22 94 327 85 300 93 800 100 500
AT-läkare K 62 33 189 31 800 33 000 34 500
M 51 33 235 31 500 33 200 34 500
Total 113 33 210 31 800 33 000 34 500