Hoppa till innehåll

Nyheter

Välbesökt medlemskväll

Jönköpings läkarförening bjöd nyligen in till en medlemskväll och ett 100-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan.

Årets kollega 2022

På Läkarföreningens medlemsfest delades utmärkelsen Årets kollega ut för femte året i rad.

Pensionsinformation

Regionen informerar om pensioner vid sex olika tillfällen på tre datum. Informationen ges i webinarie-form och varje tillfälle är riktat mot specifika målgrupper. Läs mer i regionens dokument där du även hittar länkar till anmälningsformulär.

Läkarförbundets analysrapport Löneenkät 2022

Löneenkäten syftar till att få kunskap om löneläget för våra medlemmar samt av löneöversynsarbetet lokalt. Inte minst är det en viktig kunskapskälla för våra medlemmar i lönedialog med arbetsgivaren. På ett centralt plan fungerar statistiken som en viktig komponent till …

Läkarföreningen stöttar Läkare utan gränser

Jönköpings läns läkarförening har nyligen donerat en stor summa pengar till organisationen Läkare utan gränser som verkar i många olika konfliktområden där nöden och behovet av medicinsk vård är stor.

Avstämning flextid - facklig framgång

I regionens flextidsavtal är överenskommet att avstämning av flextidssaldon ska göras tre gånger per år och att saldon som överstiger 15 timmar stryks. Under pandemin gjordes inga avstämningar och många har saldon som långt överskrider 15 timmar av förklarliga skäl.