Hoppa till innehåll

Nyheter

Läkarföreningen stöttar Läkare utan gränser

Jönköpings läns läkarförening har nyligen donerat en stor summa pengar till organisationen Läkare utan gränser som verkar i många olika konfliktområden där nöden och behovet av medicinsk vård är stor.

Avstämning flextid - facklig framgång

I regionens flextidsavtal är överenskommet att avstämning av flextidssaldon ska göras tre gånger per år och att saldon som överstiger 15 timmar stryks. Under pandemin gjordes inga avstämningar och många har saldon som långt överskrider 15 timmar av förklarliga skäl.

Årets kollega

Utmärkelsen Årets kollega 2021 har delats ut till Aram Pawahi, ST-läkare på ÖNH-kliniken.

Information om löneavtal 2020

Den 25 november avslutades lokala löneförhandlingar mellan arbetsgivaren Region Jönköpings län och Jönköpings läns läkarförening.

Förtroendet är förbrukat

Jönköpings läkarförening har i en skrivelse riktat sig till ansvariga politiker i nämnden för folkhälsa och sjukvård för att uppmärksamma dem på konsekvenser av ogenomtänkta beslut och vikten av timing.

ST-läkare på Kvinnokliniken Ryhov får utmärkelse Årets kollega

Sandra Lindström, ST-läkare på Kvinnokliniken Ryhov, har tilldelats utmärkelsen Årets Kollega av Jönköpings läns läkarförening. För tredje året i rad delas utmärkelsen ut och denna gång föll valet på Sandra Lindström som nominerats av läkargruppen på Kvinnokliniken.

Sacos lönesök 2019 nu klar

Saco har tillsammans med förbunden utvecklat Saco Lönesök, en databas som bygger på löneuppgifter från över 370 000 akademiker. Löneuppgifterna kommer från förbundens löneenkäter och från den partsgemensamma lönestatistiken som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare.