Hoppa till innehåll
Din lokala lön och anställning
Lönerevision och lönestatistik 2017

Lönerevision och lönestatistik 2017

På lokal nivå blev utfallet i lönerevisionen 2,8 %. På central nivå blev utfallet 2,2 %. Se nedan för sammanställning.

Totalt Antal Medelökning Procent
Kvinnor 332 1 770 2,9 %
Män 308 1 793 2,8 %
Summa 640 1 781 2,8 %
Kategori (>10 i gruppen) Antal Medelökning Procent
Överläkare 280 1 936 2,6 %
Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin 84 2 030 2,7 %
Specialistläkare 64 1 783 3,0 %
Läkare leg, ST-tjänstgöring 207 1 460 3,2 %

 

Lönestatistik

Kategori Kön Antal Medellön Perc 10 Median Perc 90
Överläkare/Företagsläkare K 154 76 426 69 400 74 100 87 500
M 207 77 549 70 200 74 900 91 500
Total 361 77 070 69 950 74 700 89 300
Distriktsläkare K 49 76 111 70 500 76 000 81 458
M 37 79 543 71 500 78 100 89 655
Total 86 77 588 71 400 76 600 84 000
Specialistläkare K 54 61 897 59 000 60 950 66 300
M 34 60 822 57 200 60 000 65 900
Total 88 61 505 58 300 60 650 66 200
ST-läkare K 129 46 372 43 200 45 600 50 100
M 105 46 222 43 100 44 900 50 500
Total 234 46 305 43 200 45 150 50 120