Hoppa till innehåll
Din lokala lön och anställning
Lönerevision och lönestatistik 2018

Lönerevision och lönestatistik 2018

På lokal nivå blev utfallet i lönerevisionen 2,6 % vilket är samma nivå som det centrala utfallet. Se sammanställning nedan.

Lönerevision

Totalt Antal Medelökning Procent
Chef  42  2 335  2,7 %
Medarbetare  741  1 693  2,6 %
Summa  783  1 728  2,6 %
   
Kvinnor Antal  Medelökning  Procent 
Chef  22  2 250  2,6 %
Medarbetare  377  1 655  2,7 %
Summa  399  1 688  2,7 %
Män   Antal Medelökning  Procent 
Chef  20  2 428  2,7 %
Medarbetare  364  1 733  2,6 %
Summa 384 1 769 2,6 %
Kategori (>10 i gruppen) Antal Medelökning Procent
Överläkare 320 1 911 2,5 %
Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin 86 1 978 2,5 %
Specialistläkare 78 1 670 2,8 %
Läkare leg, ST-tjänstgöring 251 1 325 2,9 %
Verksamhetsområde Antal  Medelökning  Procent 
Kirurgisk vård 258 1 663 2,7 %
Medicinsk vård 190 1 659 2,6 %
Vårdcentralerna Bra Liv 157 1 746 2,7 %
Psykiatri, rehab o diagnostik 123 1 703 2,6 %
Verksamhetsnära funktion 13 2 073 2,4 %

 

Lönestatistik

Överläkare/företagsläkare Kön Antal Medellön Perc 10 Median Perc 90
K 160 77 972 70 725 76 025 89 200
M 206 79 209 71 600 76 900 91 800
Total 366 78 669 71 000 76 450 90 400
Distriktsläkare K 47 78 538 73 300 78 100 84 130
M 39 81 167 73 400 79 800 89 900
Total 86 79 730 73 400 78 710 87 800
Specialistläkare K 52 62 905 59 600 62 300 68 400
M 35 62 300 59 500 61 000 68 200
Total 87 62 662 59 600 62 000 68 300
ST-läkare K 150 47 173 43 500 45 950 51 425
M 110 46 718 43 250 45 975 50 225
Total 260 46 980 43 300 45 950 50 984
Verksamhetschef K 14 90 714 85 700 90 900 97 500
M 13 95 846 83 300 96 500 106 800
Total 27 93 185 83 300 92 400 101 200
AT-läkare K 51 33 022 31 000 32 800 34 700
M 45 32 851 31 200 32 500 34 600
Total 96 32 942 31 200 32 600 34 600