Hoppa till innehåll

Nyheter

Årsmöte 2024

Ny styrelse, nya förtroendevalda och nytt verksamhetsår!

Genomförd medlemskväll om pensioner

Ann-Charlotte Tollqvist, informatör/utbildare på KPA pension, berättade om våra tjänstepensioner under en medlemskväll på Medicinhistoriska museet i Helsingborg- 18 oktober. Föreläsningen vände sig till de som är anställda i kommun och landsting född 1985 och tidigare och som valt att …

Bästa läkarchef 2022

Magnus Wagenius, verksamhetschef på VO Urologi vid Helsingborgs lasarett, utsågs vid NVSLs årsmöte till Bästa läkarchef 2022 med motiveringen ”Magnus är en fenomenal chef som betyder mycket för oss på kliniken. Sedan han tillträtt har han tagit sig an uppgiften …

Årsmöte 6/3

I måndags kväll avhölls vårt årsmöte på Medicinhistoriska museet. Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen. Dessa representerar privat primärvård, offentlig primärvård och sjukhuset i Helsingborg vilket medför att vi har en bra spridning bland specialiteter, geografisk placering, offentligt/privat vård …

Rapport från styrelsen - augusti

Styrelsens sammanträde 22 augusti kretsade mycket kring fullmäktige i november. Styrelsen godkände tre motioner med tema arbetstidsförkortning, rättsintyg och fackligt arbete inom den privata sektorn.

Rapport från styrelsen - juni

NVSL och SYLF NV höll gemensamt möte i Villa Maria den 8 juni. Tillsammans gjorde vi en SWAT-analys över det läkarfackliga arbetet i nordvästra Skåne.

Rapport från styrelsen - april

Lönerevisionen är det som upptar största delen av styrelsens fackliga tid under april månad. Primärvården är klar! I övriga förvaltningar är löneförhandlingarna på gång eller ska påbörjas inom kort.Styrelsen hade styrelsemöte 25 april.

Rapport från styrelsen - januari

Styrelsen diskuterade den nu aktuella covidsituationen som är mycket allvarlig framförallt vad gäller slutenvården. Vidare diskuterades den kommande lönerevisionen för 2022. Styrelsen beslöt också att föreningens årsmöte 9/3 ska hållas digitalt.