Hoppa till innehåll
Nyheter
Bra uppdrag – men Nationella vårdkompetensrådet måste få större mandat

Bra uppdrag – men Nationella vårdkompetensrådet måste få större mandat

Den 19 januari gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Läkarförbundet välkomnar detta men poängterar att det inte räcker att göra planer. Det Nationella Vårdkompetensrådet behöver också få ett större mandat.
Nyhet

Enligt regeringen ska den nationella planen bland annat innehålla:

  • Insatser som kan behövas för att förbättra kompetensförsörjningen. Till exempel insatser för att utveckla, motivera och behålla de medarbetare som redan idag arbetar inom hälso- och sjukvården, för att locka tillbaka vårdpersonal som lämnat yrket samt för att attrahera nya medarbetare.
  • En nationell kartläggning av behovet av hälso- och sjukvårdspersonal nu och framöver. Kartläggningen ska innehålla en redogörelse för ansvarsfördelningen för kompetensförsörjningsfrågor mellan vårdhuvudman och staten.

- Det är jättebra att regeringen visar att staten behöver ta nationellt ansvar för vårdens kompetensförsörjning. Det har Läkarförbundet länge efterfrågat. Men endast planer räcker inte. Vi behöver inte fler tjocka rapporter fulla med bra förslag. De goda förslagen måste också bli verklighet. För det krävs att det Nationella vårdkompetensrådet får ett större mandat att faktiskt också styra regionernas arbete med kompetensförsörjningen. Så är det inte idag. Statliga planer och rekommendationer ses ofta som fritt valt arbete av regionerna, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Kompetensförsörjningen har länge varit en av vårdens stora utmaningar då hälso- och sjukvården har allvarliga bemanningsproblem.

- Det behövs bättre statistik över framför allt ST-läkare. Idag finns ingen aktör som har övergripande ansvar för detta. Det är ingen som vet hur många ST-läkare som utbildas idag, eller hur många som behövs framöver. En nationellt ansvarig aktör för statistik behövs, för att löpande kunna göra den här typen av planer, säger Emelie Hultberg, ordförande Utbildnings- och forskningsrådet (UFO).  

Läkarförbundet anser att det är viktigt att de forskande läkarna tas med i planen för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Forskningen säkrar framtidens hälso- och sjukvård men idag är det många forskande läkare som inte får den tid för forskning som utlovats i anställningskontrakt eller i sk. förenade anställningar mellan lärosätet och sjukvården. I arbetet med att förbättra forskande läkares villkor kan den analys som Nationella vårdkompetensrådet redan har gjort om förenade anställningar, komma till användning.


Fler nyheter


Ta fem minuter att svara på löneenkäten

I början av november skickades årets löneenkät ut. Det tar bara fem minuter att besvara frågorna. Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre verktyg får du inför din löneförhandling.
Nyheter


Läkare förlorade i visselblåsarmål

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Bra uppdrag – men Nationella vårdkompetensrådet måste få större mandat