Hoppa till innehåll
Nyheter
Gemensamt uttalande från Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet om Gaza

Gemensamt uttalande från Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet om Gaza

Det mänskliga lidandet i Gaza är enormt. Som medmänniskor känner vi sorg och förtvivlan när civila dör av krigs- och terrorhandlingar, och som kollegor känner vi ilska och vrede när sjukhus attackeras och när sjukvårdspersonal utsätts för fara när de gör sina jobb. Sjukhus, sjukhustransporter, patienter och vårdpersonal måste fredas i alla konflikter. De får varken vara måltavla eller utgångspunkt för krigshandlingar.  
Nyhet
läkarförbundet och vårdförbundet
Fotograf Sofia Rydgren Stale: Bildbyrån, Fotograf Sineva Ribeiro: Ulf Huett

Den nuvarande situationen för civilbefolkningen i Gaza är fruktansvärd och inte minst har det påverkat möjligheterna att ge skadade vård. Det råder akut brist på sjukvårdsutrustning, smärtlindring, narkosmedel och andra läkemedel. Men också värme, mat och rent vatten.

Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund kräver att civila skyddas och att: 

  • Internationell humanitär rätt respekteras, att vårdpersonal, vårdinrättningar och vårdfordon inte attackeras och att sjukvårdsinrättningar aldrig får användas till annat ändamål än att vårda patienter.
  • Vårdpersonal ges möjlighet att behandla alla patienter som behöver vård och i enlighet med professionsetiska värderingar, inklusive principen om medicinsk neutralitet.   
  • Humanitära korridorer upprättas för att tillåta säker förmedling av hälsomateriel och humanitära förnödenheter till Gaza.  
  • En humanitär vapenvila i enlighet med den resolution som bland annat Sverige röstade för i FN:s generalförsamling 12 december. 

Frågor och svar om Israel och Gaza


Fler nyheterVårdkrisen började långt innan inflationen skenade

I en intervju med SVT framhöll statsminister Ulf Kristersson att han inte ville kalla det allvarliga läget inom vården för en vårdkris. Statsministern menade att sjukvården har det tufft varje sommar och framhöll att den nuvarande krisen inom vården i …
Nyheter

Läkarförbundet lyfter god och nära vård på Almedalen

Idag arrangerar Läkarförbundet ett seminarium om skälen till att omställningen till god och nära vård går så långsamt. En utgångspunkt för samtalet är förbundets kartläggning av regionernas arbete mot riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Gemensamt uttalande från Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet om Gaza