Hoppa till innehåll
Nyheter
Konfliktombudsdag, en del i arbetet med avtalsrörelsen 2024

Konfliktombudsdag, en del i arbetet med avtalsrörelsen 2024

I veckan samlades förtroendevalda och kanslipersonal på Villagatan för att förbereda sig på vad som händer om de kommande förhandlingarna med SKR strandar och Läkarförbundet behöver varsla om konflikt.
Nyhet
Läkaravtal 2024

Konfliktplanering är en del avi förberedelserna inför varje avtalsrörelse och ett sätt att skapa beredskap för att vid behov använda strejkvapnet. Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale, som också är ordförande i förbundets förhandlingsdelegation, inledningstalade: 

“Läkarförbundet brukar inte vara de som hörs mest och skriker högst under avtalsrörelserna. Vi tror att man i ett respektfullt förhandlingsklimat kan komma längre och nå bättre överenskommelser än om man hänger ut sin motpart i allt för negativa ordalag. 

Men vi ska ändå visa både arbetsgivaren och medlemmarna att vi menar allvar med våra yrkanden och att vi inte är främmande för att använda alla verktyg i vår verktygslåda för att nå framgång i förhandlingarna.  

Till och med de skarpaste knivarna. Om det krävs och om vi upplever att det är enda utvägen så ska det inte råda några tvivel om att vi till och med är beredda att strejka för att få gehör för våra viktigaste krav.  

Men konfliktvapnet är ett vapen som ska användas med stor försiktighet. Innan vi lägger ett varsel om konflikt så måste vi noga tänka igenom vad det är vi tror att vi ska kunna uppnå med en konflikt och om det är värt riskerna och kostnaderna.” 

Huvudkonfliktombud 

Vid strejk eller konflikt har lokalföreningarna en viktig roll, därför var både förtroendevalda och kanslipersonal från förbundets lokalföreningar på plats på Villagatan.  

Lär dig mer om läkare och strejk! 

Läkaravtal 2024 kan du läsa mer om hur och när läkare får strejka. Du kan också titta eller lyssna på videopodden nedan för att lära dig mer.


Fler nyheter




Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Konfliktombudsdag, en del i arbetet med avtalsrörelsen 2024