Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyhet
Läkare nekas graviditetspenning

Får avslag dubbelt så ofta

De senaste sex åren så har andelen avslag på ansökan om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga legat på höga nivåer för läkare. Läkare får avslag i 14 procent av fallen, i förhållande till de 6 procent som får avslag av befolkningen som stort. Det visar siffror som Sjukhusläkaren begärt ut från Försäkringskassan.

Madeleine nekades trots tungt arbete

Trots tunga lyft och ett fysiskt krävande arbete på en akutmottagning så nekades ST-läkaren Madeleine Liljegren full graviditetspenning de sista två veckorna. Försäkringskassan uppmanade istället till att vila mellan tunga perioder.

– Jag vet att jag ringde dem flera gånger och försökte förstå varför de inte kunde bevilja mig detta. Det stod klart och tydligt i intyget från min chef att jag hade ett fysiskt tungt jobb på en akutmottagning, men ”du kan sätta dig ner och vila mellan varven” var det svar jag fick. De tyckte alltså att jag kunde vila mellan hjärtstoppen och beviljade mig därför bara graviditetspenning på 75 procent när jag jobbade kliniskt, trots att jag överklagade och argumenterade med dem en hel del kring det här beslutet. Det kändes förfärligt!

du kan sätta dig ner och vila mellan varven var det svar jag fick.

Madeleine Liljegren, ST-läkare

Facket spelar en viktig roll

Gravida läkare kan behöva anpassa arbete och jour efter risk, påfrestning och förmåga. Är man gravid har man rätt att i samverkan med arbetsgivaren få sin arbetssituation riskbedömd av rätt kompetens, oftast via företagshälsovården. Om det finns risker ska de åtgärdas. Psykosociala påfrestningar och uttröttning ger utökad rätt till vila under arbetet.

Läkarförbundet och SKR har kommit överens om att läkare som så önskar bör befrias från jour och beredskap under graviditetens sista 60 dagar. Om du är gravid kan du börja ta ut ledighet med föräldrapenning från och med dag 60 före beräknad förlossning. Det är även då du kan ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan om arbetet är för tungt.


Fler nyheter


Ta fem minuter att svara på löneenkäten

I början av november skickades årets löneenkät ut. Det tar bara fem minuter att besvara frågorna. Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre verktyg får du inför din löneförhandling.
Nyheter


Läkare förlorade i visselblåsarmål

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta