Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkarförbundet på plats vid Världsläkarorganisationens rådsmöte

Läkarförbundet på plats vid Världsläkarorganisationens rådsmöte

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale och Christofer Lindholm, ordförande i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd, deltog i förra veckan vid Världsläkarorganisationens (WMA) årliga rådsmöte i Nairobi, Kenya.
Nyhet

Under förra veckans möte diskuterades - förutom akuta resolutioner om situationen i Sudan och om Ugandas föreslagna lagstiftning mot bland annat homosexuella - den pågående översynen av WMAs Helsingforsdeklaration om medicinsk forskning på människor. Översynen inleddes förra året och WMA är nu i färd med att samla in synpunkter och erfarenheter av relevans för revisionsarbetet.

Därutöver diskuterades vid mötet bl.a. tvångssterilisering och etiska principer i katastrofsituationer. Vidare godkände WMAs Council det förslag till uppdaterad deklaration om biologiska vapen som Läkarförbundet tagit fram. Den uppdaterade versionen, som planeras antas vid WMAs General assembly-möte i höst, rekommenderar åtgärder i syfte att stärka den globala beredskapen och vaksamheten rörande hotet från biologiska vapen och att motverka forskning för framtagande av sådana vapen.

Vid Council-mötet valdes isländska Steinunn Þórðardóttir från Island till ordförande i WMAs medicinsk-etiska kommitté.

WMA bildades i slutet av 1940-talet som en reaktion på de övergrepp som bl.a. läkare gjort sig skyldiga till under andra världskriget. Organisationens huvudfokus har alltsedan dess varit etik och hälsorelaterade mänskliga rättigheter.


Fler nyheter


Ta fem minuter att svara på löneenkäten

I början av november skickades årets löneenkät ut. Det tar bara fem minuter att besvara frågorna. Ju fler som svarar på löneenkäten, desto bättre verktyg får du inför din löneförhandling.
Nyheter


Läkare förlorade i visselblåsarmål

I dag kom den första domen i ett mål som rör visselblåsarlagen. En läkare i Mellansverige som, enligt Läkarförbundet, drabbats av repressalier för att ha varnat om brister på arbetsplatsen förlorade i tingsrätten.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkarförbundet på plats vid Världsläkarorganisationens rådsmöte