fbpx
Hoppa till innehåll

Just nu bygger vi om i Läkarförbundets webbnätverk vilket kan göra att vissa sidor ser lite märkliga ut. Vid frågor eller synpunkter, kontakta webbsupport@slf.se.

Nyheter
Ledarskaps-ST och Läkarförbundets handledarpris på Studierektorskonferensen

Ledarskaps-ST och Läkarförbundets handledarpris på Studierektorskonferensen

Två gånger per år bjuder Läkarförbundet in alla studierektorer i förbundets studierektorsnätverk till konferens. Konferensen leds av Madeleine Liljegren, ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsråd (UFO). Syftet med Studierektorskonferensen är att sprida information, diskutera aktuella angelägenheter och ger tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverkande.
Nyhet
Årets vinnare av handledarpriset, från vänster Marlene Sonnleitner, specialistläkare i allmänmedicin och från höger Payam Khalili, specialistläkare i internmedicin och kardiologi. I mitten Madeleine Liljegren, ordförande Utbildnings- och forskningsrådet (UFO) och ordförande Sveriges yngre läkares förening (SYLF).

Idag, den 9 september, äger höstens konferens rum. Läkarförbundet delar med sig av en ny nationell modell för Ledarskaps-ST och presenterar årets vinnare av handledarpriset.

En nationell modell för Ledarskaps-ST 

Sveriges läkarförbund har tagit fram en nationell modell för Ledarskaps-ST. Ledarskaps-ST är ett bra sätt att fånga upp unga läkare som redan tidigt i karriären visar anlag eller intresse för en chefs- eller ledarskapsroll i framtiden. Dessvärre visade Läkarförbundets kartläggning förra året att endast 3 av 21 regioner idag erbjuder ST-läkare ett särskilt ledarskapsprogram. Samtidigt framkom det dock att flera regioner var intresserade av att starta ett Ledarskaps-ST-program. Regionerna efterfrågade även ett nationellt nätverk för att kunna utbyta erfarenheter med varandra. 

Den nationella modellen för Ledarskaps-ST ska ses som ett ramverk med delar som Läkarförbundet anser ska ingå i ett Ledarskaps-ST-program. Till exempel ges förslag på hur ett Ledarskaps-ST-kontrakt ska utformas samt arbeten, kurser och praktiker som ska ingå under programtiden. 

Modellen lanseras vid Studierektorskonferensen i Malmö den 9 september i samband med Framtidens specialistläkare (FSL). 

– Jag är själv ST-läkare och bekymrad över att så många av mina unga kolleger tappar intresset för chefs- och ledarskapsfrågor ju längre fram i karriären de kommer. Samtidigt som forskning på området visar att läkardrivna enheter uppvisar bättre resultat än jämförbara verksamheter, säger Madeleine Liljegren, ordförande Utbildnings- och forskningsrådet (UFO) och ordförande Sveriges yngre läkares förening (SYLF).

En nationell modell för Ledarskaps-ST

Ta del av hela modellen i en publikation från Sveriges läkarförbund.

2021 års vinnare av Läkarförbundets handledarpris 

Sveriges läkarförbund delar vartannat år ut Läkarförbundets handledarpris till två pristagare som genom sina insatser bidragit till att unga läkare ges möjlighet att under handledning och klinisk instruktion växa in i den kliniska rollen som läkare. 

Marlene Sonnleitner, specialistläkare i allmänmedicin, vårdcentralen i Sunne, Värmland.

– Att få handleda och instruera blivande kolleger in i den kliniska rollen som läkare är en oerhört viktig och givande del av en läkares arbete, säger Marlene Sonnleitner, vinnare av Läkarförbundets handledarpris.

Payam Khalili, specialistläkare i internmedicin och kardiologi, Centralsjukhuset i Karlstad, Värmland.  

– Det är oerhört viktigt att utbildningsläkaren har en senior kollega att bolla med under samtliga delar i sin utbildning. Det är lika viktigt under de första auskultationerna vid grundutbildningen som under de fördjupande åren under specialiseringstjänstgöringen, säger Payam Khalili, vinnare av Läkarförbundets handledarpris.


Fler nyheter


Utdelade stipendier från Läkarförbundets forskningsfond 2021

Sophia Nosko, specialistläkare anestesi och intensivvård på Thoraxanestesin, Universitetssjukhuset Örebro och Cecilia Arfwedson, biträdande överläkare, anestesi och intensivvårdsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har beviljats stipendium på 30 000 kronor vardera från Läkarförbundets forskningsfond 2021.
Nyheter

Brister i regeringsförklaringen

Andelen av befolkningen med fast läkare minskar. Utvecklingen går bakåt. Omställningen till nära vård prioriteras inte. Rätten till fast läkare har tidigare utlovats. Idag var statsministerns löfte att antalet skulle öka. Det måste vara slut på fina ord - det …
Nyheter

Vågar våra politiker göra vad som krävs?

Det frågar Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet, på DN Debatt idag. Ökad statlig styrning för att utjämna de regionala skillnaderna i vården krävs och att staten upphör att styra genom SKR - Sveriges Kommuner och Regioner och på så sätt …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar
SLF.se Nyheter
Ledarskaps-ST och Läkarförbundets handledarpris på Studierektorskonferensen