Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter
Nio av tio läkare oroas över vårdskulden

Nio av tio läkare oroas över vårdskulden

I en ny enkät som Läkarförbundet gjort bland sina medlemmar uppger nio av tio svarande att de känner oro för vårdens möjligheter att hantera vårdskulden. Sju av tio tror att den kommer att påverka den egna arbetsbelastningen. En av fyra läkare uppger också att de inte fått tillräckligt med återhämtning under sommaren. Vid sidan av vårdskulden finns alltså fortfarande en stor återhämtningsskuld att ta igen.
Nyhet
läkare rör sig i korridor och tittar på dokument

– Det är ett allvarligt läge för Sveriges läkare och annan vårdpersonal. Arbetsgivare inom både primärvård och sjukhusvård måste ta ansvar för att läkare får tillräcklig vila och återhämtning för att vi ska klara av det som väntar, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund.  

– Det är också minst sagt hög tid för nödvändiga reformer om vi ska klara av vårdskulden. Nationell primärvårdsreform med fast läkare, med ett rimligt antal patienter, för alla och ett ökat statligt ansvar för vårdens styrning och planering måste ligga högt på den politiska agendan. Vi ser att Sveriges 21 regioner fungerar som 21 olika länder, trots att de sammantaget har en lika stor befolkning som London, säger hon.  

Redan i början av 2020, innan pandemin slog till, väntade över 100 000 svenskar på operation. Idag är den siffran betydligt högre. På grund av Covid-19 har vården över hela landet tvingats skjuta på såväl planerade operationer som uppföljningar och nybesök.   

Utöver inställd vård har man också kunnat se att många som söker vård har väntat betydligt längre än vad som var vanligt innan pandemin. Allvarliga sjukdomar har därför inte kunnat upptäckas och behandlas i tid och människor blir ofta sjukare och behöver större vårdinsatser. Dessutom har det tillkommit ytterligare vårdbehov som rehabilitering av covidpatienter och långtidscovid.   

Allt detta ingår i den så kallade vårdskulden som arbetsgivarna idag måste hantera.  

– Pandemin har för många läkare inneburit en enorm arbetsbelastning med många jourer och långa arbetsdagar. Försäkringskassan larmade redan 2020 i rapporten ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser” om att specialistläkare blivit ett högriskyrke för att drabbas av utmattningssyndrom och annan stressrelaterad psykisk ohälsa. Pandemin har inte förbättrat den situationen, säger Sofia Rydgren Stale.  

– Patienter ska kunna lita på att de får en trygg och säker vård. För det krävs att Sveriges läkare kan lita på att arbetsgivarna tar sitt ansvar för att garantera en rimlig arbetsbelastning med bästa möjliga förutsättningar för detta, säger hon.  

Fakta om enkäten: Den besvarades av Läkarförbundets medlemmar 11 – 17 augusti 2021  2 748 svarade vilket är 41 procent av de tillfrågade.  


Fler nyheter


Flera läkare på Dagens Medicins årliga maktlista 

Dagens Medicin har släppt sin årliga lista över vårdens 100 mäktigaste personer. Läkarförbundet har flera representanter med på listan och Sofia Rydgren Stale återfinns även i år på en topplacering.
Nyheter

Iran måste släppa alla svenskar

Det är glädjande att två svenskar som suttit som gisslan i iranska fängelser nu blivit släppta. Men glädjen grumlas av att den dödsdömde läkaren Ahmadreza Djalali fortfarande sitter fängslad i Iran.
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nio av tio läkare oroas över vårdskulden