Hoppa till innehåll
Nyheter
Nu agerar Arbetsmiljöverket på sjukvårdens larm

Nu agerar Arbetsmiljöverket på sjukvårdens larm

Läkarförbundets skyddsombud och medlemmar har länge vittnat om en allt högre arbetsbelastning, dålig bemanning och etisk stress. Nu påbörjar Arbetsmiljöverket stora inspektioner mot landets akutsjukhus.
Nyhet

Arbetsmiljöverket har fått in över 150 anmälningar från skyddsombud på sjukhus, där de begär att myndigheten ska ingripa mot problem i arbetsmiljön. Sammanlagt kommer Arbetsmiljöverket att inspektera cirka 70 sjukhus runt om i landet. Planen är att besöka tre avdelningar på varje sjukhus. Under inspektionerna kommer arbetsgivaren bland annat att få berätta hur man undersöker organisationen, riskbedömer och vidtar åtgärder för alla anställda på sjukhuset när det gäller:

  • arbetsbelastning
  • balans mellan krav och resurser
  • tillräcklig återhämtning mellan och under arbetspass
  • brist på kompetens
  • brist på personal

- Vi välkomnar att Arbetsmiljöverket lyssnar på alla de larm som läkare och andra professioner inom vården har lyft under flera års tid. Arbetsmiljön är så pass pressad på flera sjukhus att våra medlemmar riskerar sin egen hälsa eller väljer att sluta. Nu är det viktigt att våra skyddsombud får vara med på inspektionerna och att situationen på våra akutsjukhus granskas ordentligt. Vi kommer att följa Arbetsmiljöverkets arbete noggrant och förutsätter att arbetsgivarna agerar kraftfullt för att våra medlemmar ska orka jobba ett helt yrkesliv på de svenska sjukhusen, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundets senaste arbetsmiljöenkät visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in vilket skapar etisk stress.

Det behövs krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent. Med inspektionerna, som pågår under hela 2023, hoppas Arbetsmiljöverket bidra till den arbetsmiljöstrategi som regeringen beslutade 2021. Strategin säger att det är nödvändigt att vidta långsiktiga insatser för att uppnå ett hållbart arbetsliv för alla. Arbetsmiljöfrågorna behöver prioriteras av arbetsgivarna så att alla ska orka, kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv.

Läkares villkor är en samhällsfråga. När trycket på vårdens personal blir för hårt ökar risken för misstag och patientsäkerheten äventyras. Tid för patienter och för återhämtning, tillräckliga resurser och personal är viktiga förutsättningar både för arbetsmiljö och patientsäkerhet – det är ytterst arbetsgivarens ansvar att se till att förutsättningarna finns.

Målet med inspektionerna är att samtliga akutsjukhus ska bli inspekterade, både regionala och privata sjukhus. Fokus kommer att ligga på den organisatoriska arbetsmiljön.

Skyddsombuden har en viktig roll

Det är akuten och förlossningen, samt ytterligare en avdelning, som är i fokus för Arbetsmiljöverkets inspektioner. Som skyddsombud är det viktigt att du får delta på inspektionerna och berätta om läkares arbetsmiljö.

Fler nyheter


Överenskommelser om nationella taxan

Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR har kommit överens om nya treåriga överenskommelser för de vårdgivare som är aktiva enligt den så kallade nationella taxan.
Nyheter

Regeringen skjuter fram målen om fast läkarkontakt

I en ny överenskommelse mellan staten och SKR, för en God och nära vård, konstateras att de mål som parterna varit överens om för 2022 inte har uppnåtts. Målen kvarstår därför, men nu poängteras också att en fast läkare inte …
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nu agerar Arbetsmiljöverket på sjukvårdens larm