Hoppa till innehåll
Nyheter
Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Nyhet
Läkaravtal 2024
slf förhandling kollektivavtal
Läkarförbundets förhandlingsdelegation, från vänster: Malin Bohlin, Johan Styrud, Robert Holmqvist, Sofia Rydgren Stale, Elin Karlsson och Inge Eriksson. Ej med på bild: Richard Simo och Nadja Schuten Huitink.

Arbetet att förhandla fram lokala kollektivavtal har redan börjat ute i vissa regioner. Med det centrala avtalet, som Läkarförbundet tecknade med SKR, som bottenplatta förhandlar Läkarförbundets lokalföreningar med arbetsgivarna. Dessa avtal innehåller en siffra för läkarnas löneökningar men kan också ha med överenskommelser om till exempel arbetstid och ersättning för jour och beredskap.  

– I en storstadsregion med många människor på liten yta finns andra utmaningar än i glesbygd, som ska täcka stora geografiska områden. Jag ser det som en väldig styrka att vi har lokala avtal där facket och arbetsgivarna gör anpassningar utefter vad som passar de lokala förutsättningarna bäst, säger Sofia Rydgren Stale ordförande i förhandlingsdelegationen.  

23 maj bjuds Läkarförbundets alla lokalföreningar in till en avtalskonferens där det nya avtalet gås igenom i detalj.

Det nya avtalet utvärderas

På förhandlingsdelegationens möte i maj utvärderades det nya kollektivavtalet med SKR. Utvärderingen berör vad Läkarförbundet fick igenom och hur förhandlingarna fungerade.  

Eftersom det nya avtalet med SKR endast är på ett år var det flera av förbundets yrkanden som inte gick igenom. Yrkanden är de krav som förbundet lämnar över till SKR när förhandlingarna inleds. Arbetsgivaren sa helt enkelt nej till förbundets krav med hänvisning till det dåliga ekonomiska läget och den korta period som avtalet gäller.  

– Normalt sett är en avtalsperiod 3-5 år och då finns det mer tid att genomföra förändringar. Efter omständigheterna känner jag mig nöjd med att vi försvarade läkarnas kollektivavtal och inte släppte igenom en enda försämring. Vi fick löneförhöjningar i nivå med märket och flera viktiga justeringar som tvingar arbetsgivarna att jobba vidare med frågan om övertid och den för oss så viktiga frågan om yngre läkares ingångslöner, säger Sofia Rydgren Stale.  

Vägen framåt mot avtal 2025

Nu startar en process där förbundet ska bestämma vilka yrkanden som ska följa med in i nästa avtalsrörelse. En yrkandegrund kommer att skickas ut till alla lokal- och yrkesföreningar där de får tycka till om vad förbundet ska driva i nästa avtalsrörelse.  

– Situationen är speciell i år i och med att vi skrev på ett ettårigt avtal. Vi hinner knappt andas ut innan det är dags att börja förhandla med arbetsgivarna igen. Nu förbättras ekonomin, så vi tror att vi har ett betydligt bättre utgångsläge 2025 för att få till ett bra avtal för våra medlemmar, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Flexpension för privatanställda läkare

Från och med den 1 juli får läkare som arbetar på privata företag som har kollektivtal med Vårdföretagarna flexpension. Det innebär ökade pensionsavsättningar och en förstärkt rätt att gå ner i arbetstid med syfte att gå i pension tidigare.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse