Hoppa till innehåll
Nyheter
Nya regler ger underläkare rätt till handledning

Nya regler ger underläkare rätt till handledning

Med Socialstyrelsens nya regler blir det tydligare att vikarierande underläkare har rätt till stöd och vägledning. Reglerna innebär också att läkarstudenter på sikt kommer kunna börja jobba som underläkare först efter 10 terminer, mot dagens krav på 9 terminer.
Nyhet

För att få arbeta som läkare behöver man ha läkarlegitimation. Men med ett så kallat särskilt förordnande kan en läkare som ännu inte har legitimation få behörighet att utöva läkaryrket för en viss tjänst, under en viss tid. Den 1 februari i år trädde en ny föreskrift om särskilt förordnande i kraft. 

Läkarstudenter kan få särskilt förordnande att utöva läkaryrket från att de fullgjort nio terminer på läkarprogrammet. Från och med den 31 januari 2026 kommer det i stället krävas tio avklarade terminer. Det innebär i praktiken att de studenter som går det 5,5-åriga svenska läkarprogrammet kommer kunna vikariera som underläkare efter nio terminer även fortsättningsvis. 

I de nya föreskrifterna tydliggöras att arbetsgivaren har ett ansvar för handledning. Underläkares behov av handledning är något som Läkarförbundet länge velat se tydligare lagstiftning kring: 

– Det är väldigt bra att det nu står klart och tydligt i föreskriften att läkare som arbetar med särskilt förordnande har rätt till stöd och vägledning av en legitimerad läkare. Det är otroligt viktigt både för patientsäkerheten och för den enskilda läkaren att det finns tid avsatt för handledning, säger Emelie Hultberg, ordförande i Läkarförbundets Utbildnings- och forskningsråd (UFO). 

Regionerna har rätt att utfärda särskilda förordnanden inom den egna verksamheten. För privata arbetsgivare och för läkare utbildade i andra länder är det dock Socialstyrelsen som ska utfärda förordnanden. Med den nya föreskriften ges även individer möjlighet att själva ansöka om förordnanden hos Socialstyrelsen. 


Fler nyheter


DM Debatt: ”Anmälningsplikt hör inte hemma i vården”

Förslaget om anmälningsplikt innebär att vi ska vara stressade över att kunna bli straffade för något som inte har med god vård att göra, skriver ordföranden för Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal i en gemensam debattartikel i Dagens Medicin.
Nyheter

Läkare nekas graviditetspenning – mer än dubbelt så ofta

Trenden är tydlig - läkare som ansöker om graviditetspenning på grund av nedsatt arbetsförmåga får avslag mer än dubbelt så ofta som andra yrkeskategorier. Det visar statistik som Sjukhusläkaren låtit hämta från Försäkringskassan.
Nyheter

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nya regler ger underläkare rätt till handledning