fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande 2014-2020

– Det är givetvis mycket bra. Om regeringen och samarbetspartierna dessutom snart lägger fram en proposition om att hela befolkningen ska lista sig på en fast namngiven läkare i primärvården blir förslagen kraftfulla. Det måste till för att sätta fart på omställningen till en god och nära vård för alla. Det skapar tillgänglighet och kontinuitet, vilket vi idag saknar, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Samtidigt som den omfattande utredningen nu är klar ställer pandemin oss inför stora utmaningar i hälso- och sjukvården.

– Det är för tidigt att dra några bestämda slutsatser av vad som hade kunnat göras bättre, men det är tydligt att en ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården i framtiden behövs, efter pandemin. Det låg inte i utredningens direktiv, men är något som skyndsamt behöver utredas, säger Heidi Stensmyren.

Utredningens förslag berör också de så kallade taxeläkarna, som är privatläkare med mindre verksamhet som ersätts av en nationell taxa och väljs av flera patienter i öppen specialistvård. Sverige behöver en större mångfald av utförare i vården.I de flesta EU-länder är mindre privata vårdgivare en självklarhet och en förutsättning för att vården ska fungera.

Den nationella taxan är det enda nationella system som möjliggör verksamhet för små privat drivna vårdgivare. Det är också ett nationellt system som kännetecknas av långsiktighet och förutsägbarhet och som väljs av patienterna. Vi behöver fler av dessa små privata vårdgivare – inte färre, särskilt för att säkra tillgången till vård på landsbygden och i glesbygd.

Därför vill Sveriges läkarförbund helst se en utveckling av den nationella taxan syftandes till en integration av den i befintliga sjukvårdssystem.

– Förslagen som läggs måste säkra att de läkare som i dag är verksamma på nationella taxan även fortsättningsvis kan vara det i en liknande modell med en nationell ersättning och som inte utelämnas åt lokalt godtycke. Allt annat vore till nackdel för patienterna.

I betänkandet föreslås också en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen i syfte att regioner och kommuner ska säkerställa att utbildning sker i den hälso- och sjukvård de ansvarar för. Läkarförbundet är positiva till att man synliggör utbildningens betydelse för hälso- och sjukvården.

– Vår förhoppning är att det lagstadgade utbildningsuppdraget möjliggör för fler aktörer att medverka i utbildningen av framtidens läkare, säger Heidi Stensmyren.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.