Hoppa till innehåll
Nyheter
Patientens ställning stärks, men listning på fast läkare måste till

Patientens ställning stärks, men listning på fast läkare måste till

Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh lämnade i går, onsdag, sitt huvudbetänkande av den omfattande utredningen "Samordnad utveckling för en god och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem" till socialminister Lena Hallengren. Reformen innebär att patientens ställning stärks.

Nyhet
Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande 2014-2020

– Det är givetvis mycket bra. Om regeringen och samarbetspartierna dessutom snart lägger fram en proposition om att hela befolkningen ska lista sig på en fast namngiven läkare i primärvården blir förslagen kraftfulla. Det måste till för att sätta fart på omställningen till en god och nära vård för alla. Det skapar tillgänglighet och kontinuitet, vilket vi idag saknar, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Samtidigt som den omfattande utredningen nu är klar ställer pandemin oss inför stora utmaningar i hälso- och sjukvården.

– Det är för tidigt att dra några bestämda slutsatser av vad som hade kunnat göras bättre, men det är tydligt att en ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården i framtiden behövs, efter pandemin. Det låg inte i utredningens direktiv, men är något som skyndsamt behöver utredas, säger Heidi Stensmyren.

Utredningens förslag berör också de så kallade taxeläkarna, som är privatläkare med mindre verksamhet som ersätts av en nationell taxa och väljs av flera patienter i öppen specialistvård. Sverige behöver en större mångfald av utförare i vården.I de flesta EU-länder är mindre privata vårdgivare en självklarhet och en förutsättning för att vården ska fungera.

Den nationella taxan är det enda nationella system som möjliggör verksamhet för små privat drivna vårdgivare. Det är också ett nationellt system som kännetecknas av långsiktighet och förutsägbarhet och som väljs av patienterna. Vi behöver fler av dessa små privata vårdgivare – inte färre, särskilt för att säkra tillgången till vård på landsbygden och i glesbygd.

Därför vill Sveriges läkarförbund helst se en utveckling av den nationella taxan syftandes till en integration av den i befintliga sjukvårdssystem.

– Förslagen som läggs måste säkra att de läkare som i dag är verksamma på nationella taxan även fortsättningsvis kan vara det i en liknande modell med en nationell ersättning och som inte utelämnas åt lokalt godtycke. Allt annat vore till nackdel för patienterna.

I betänkandet föreslås också en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen i syfte att regioner och kommuner ska säkerställa att utbildning sker i den hälso- och sjukvård de ansvarar för. Läkarförbundet är positiva till att man synliggör utbildningens betydelse för hälso- och sjukvården.

– Vår förhoppning är att det lagstadgade utbildningsuppdraget möjliggör för fler aktörer att medverka i utbildningen av framtidens läkare, säger Heidi Stensmyren.


Fler nyheter


Yrkanden förbereds inför avtalsrörelsen 2025 

I veckan träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att diskutera frågor som förbundet ska driva i avtalsrörelsen 2025. Nästa steg är att underlaget ska skickas ut för synpunkter till lokalföreningarna och berörda yrkesföreningar.  
Nyheter

Läkarförbundet: Staten måste ta större ansvar för vården

Nyligen presenterades två olika planer som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen och öka antalet vårdplatser. Läkarförbundet är i huvudsak positiva till förslagen men vill att staten tar ett större ansvar för att de ska bli verklighet.
Nyheter

Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Patientens ställning stärks, men listning på fast läkare måste till