Hoppa till innehåll
Nyheter
Svidande IVO-kritik mot regionerna

Svidande IVO-kritik mot regionerna

Bristen på vårdplatser är ohållbar. Det framgår av den granskning av 27 sjukhus som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) presenterade på torsdagen den 19 januari 2023.
Nyhet

I sin tillsyn har myndigheten kunnat konstatera att vårdplatsbristen gjort att patienter skadats eller till och med dött. Svårt sjuka skickas ofta hem i förtid och personalen flyr sjukhusen. Varpå vårdplatsbristen förvärras, skriver IVO.

I sin delredovisning av den nationella sjukhustillsynen skriver IVO att läget är allvarligt. IVO konstaterar att patientsäkerheten inte kan garanteras. Det handlar om utbredd korridorvård, dygnslånga väntetider, läkemedel som inte ges i tid eller inte alls, medicinsk övervakning som inte sker utifrån patientens behov. Inte heller sköts grundläggande hygien, nutrition och vätska.

IVO bedömer att regionerna dragit ner på vårdplatserna i alltför hög utsträckning på sjukhusen, utan att ha säkerställt att vården kan ges i andra delar av vårdsystemet.

Läkarförbundet välkomnar IVO:s granskning och slutsatser. Enligt Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet, krävs det kraftfulla och långsiktiga satsningar för att komma till rätta med bristen på vårdplatser. Och att det är personalen som måste stå i centrum för dessa satsningar.

- Tyvärr har regionerna försatt sig själva i den här sitsen genom att inte satsa på personalen och arbetsmiljön. Tillgången på personal med rätt kompetens styr hur många vårdplatser det finns, säger Sofia Rydgren Stale.

- Som IVO skriver är det så hög belastning i vardagen att sjukhusen har en allvarligt försvagad förmåga att hantera krislägen som en pandemi eller katastrofmedicinsk händelse. Sverige har just sett vad dålig krisberedskap kan föra med sig för våra äldre och sjukaste. Det är hög tid att vi förhindrar att det uppkommer en liknande situation igen.

- Våra medlemmar tycker om sina yrken. Men denna välvilja får inte utnyttjas. Regeringen och regionerna måste kraftsamla för att komma till rätta med problemen inom vården. Det behövs en kriskommission för vårdens arbetsmiljö, säger Sofia Rydgren Stale.


Fler nyheter


Yrkanden förbereds inför avtalsrörelsen 2025 

I veckan träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att diskutera frågor som förbundet ska driva i avtalsrörelsen 2025. Nästa steg är att underlaget ska skickas ut för synpunkter till lokalföreningarna och berörda yrkesföreningar.  
Nyheter

Läkarförbundet: Staten måste ta större ansvar för vården

Nyligen presenterades två olika planer som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen och öka antalet vårdplatser. Läkarförbundet är i huvudsak positiva till förslagen men vill att staten tar ett större ansvar för att de ska bli verklighet.
Nyheter

Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare